Inne

Ratowanie życia na morzu to zawsze jeden z najważniejszych epizodów każdego ćwiczenia. W ramach realizacji ćwiczenia pk. Wargacz-18 oraz ćwiczenia lotników pk. Kormoran-18 załogi okrętów i śmigłowców mogły doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.

Wczoraj, 4 października, w ramach ćwiczenia 8. Flotylli Obrony Wybrzeża pk. Wargacz-18 załogi trałowców ORP Jamno i ORP Mielno ćwiczyły procedury akcji ratowniczej na morzu (SAR). Wraz ze śmigłowcem ratowniczym W-3WARM z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej przećwiczono ewakuację rannego członka załogi z pokładu okrętu. Każdorazowa współpraca pomiędzy załogami okrętów i statków powietrznych daje doskonałe możliwości sprawdzenia procedur w realnym działaniu.

Innym zrealizowanym zadaniem w ramach ćwiczenia pk. Wargacz-18 była także walka z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia. W nocy, z 4 na 5 września, rozegrano kolejny epizod ćwiczenia. Pod osłoną nocy w porcie podłożono tzw. „brudną bombę”.

W wyniku działalności sił wroga podłożono w Porcie Wojennym tzw. „brudną bombę”. Był to ładunek wybuchowy z zawartością substancji promieniotwórczych mający na celu skażenie promieniotwórcze terenu. Natychmiast wprowadzono procedury mające na celu eliminację i ograniczenie zagrożenia. Do rozpoznania i neutralizacji skierowano grupę ratownictwa chemicznego z kompanii chemicznej 8. Batalionu Saperów. Działanie chemików polegało na rozpoznaniu substancji promieniotwórczej oraz jej unieszkodliwieniu poprzez fizyczne zebranie i zabezpieczenie w odpowiednich pojemnikach.

rel (8. Flotylla Obrony Wybrzeża)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter