Inne

W dniach 10-14 września br. odbyła się 5. sesja Podkomitetu ds. Ładunków i Kontenerów (CCC - Carriage of Cargoes and Containers) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w siedzibie głównej w Londynie.

W obradach uczestniczyli delegaci z ponad 70 krajów z całego świata, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych zajmujących się bezpieczeństwem transportu morskiego. Członkiem delegacji polskiej była dr inż. Małgorzata Szyszko – kierownik Zakładu Techniki i Technologii Transportu z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Podkomitet CCC zajmuje się zagadnieniami bezpiecznego transportu wszelkiego rodzaju ładunków, a szczególnie kontenerów. Na 5. sesji delegatka uczestniczyła w pracach podkomitetu i powołanych grupach roboczych dotyczących następującej tematyki:

- prace nad przyjęciem zaproponowanych zmian do Kodeksu IGF i opracowaniem wytycznych dla paliw o niskiej temperaturze zapłonu,

- prace nad przyjęciem zaproponowanych zmian do Kodeksu IGC,

- prace nad przyjęciem ujednoliconych interpretacji (IACS) do postanowień IMO dotyczących bezpieczeństwa, ochrony i środowiska w odniesieniu do odpowiednich konwencji, a dotyczących głównie Kodeksu IGF i IGC,

- prace nad przyjęciem poprawek do Kodeksu CSS,

- zapoznanie się z raportami dotyczącymi incydentów z udziałem ładunków niebezpiecznych w opakowaniach występujących na statkach lub w obszarach portowych.

rel (Akademia Morska w Szczecinie)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter