Inne

Zmienił się skład zarządu spółki GSG Towers, a na środę planowane jest posiedzenie Rady Nadzorczej Stoczni Gdańsk, która ma podjąć decyzję o nowym składzie zarządu spółki – poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu. Zmiany są efektem negocjacji ws. zakupu spółek przez ARP.

Zmiany w składzie zarządów obu spółek wynikają z procesu negocjacji w sprawie nabycia przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) akcji Stoczni Gdańsk i udziałów GSG Towers od ukraińskiego, większościowego inwestora. Ostatecznym celem jest zakup przez ARP obu spółek. „Proces negocjacji (…) zgodnie z harmonogramem, wchodzi w kolejny etap” – poinformowano.

„Do czasu przeprowadzania finalnej transakcji, strony zobowiązały się wprowadzić tymczasowo zmiany w składzie zarządów obu spółek. Dzięki temu ARP będzie miała większy wpływ na ich bieżącą działalność” – podano w komunikacie.

Od poniedziałku zarząd GSG Towers pracuje w składzie: Marcin Stojek, prezes Zarządu, Adam Krzemiński, wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Karen Oganesian, wiceprezes Zarządu oraz Przemysław Sztandera, wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. Nowymi członkami zarządu GSG Towers są: Marcin Stojek i Adam Krzemiński.

Agencja zapowiedziała, że „podobny scenariusz będzie realizowany w przypadku Stoczni Gdańsk”. Na środę zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Stoczni Gdańsk (większość członków reprezentuje ukraińskiego inwestora), która ma podjąć decyzję o nowym składzie zarządu spółki.

Pod koniec marca ARP poinformowała, że zakończył się pierwszy etap negocjacji dotyczących zakupu przez Agencję należącej do ukraińskiego inwestora Stoczni Gdańsk i spółki GSG Towers. Strony podpisały wówczas porozumienie dot. głównych warunków finalnej transakcji. „Strony ustaliły kluczowe warunki transakcji i harmonogram dojścia do przekazania ARP kontroli nad spółkami" – podała wówczas Agencja.

Aktualnie ok. 81,05 proc. akcji Stoczni Gdańsk S.A. należy do Gdańsk Shipyard Group, która jest kontrolowana przez ukraińskiego inwestora. Pozostałe 18,95 proc. akcji posiada ARP. W spółce GSG Towers Sp. z o.o., ARP i GSG mają po 50 proc. udziałów. W obu spółkach kontrola operacyjna należy do ukraińskiego inwestora. W Stoczni Gdańsk zatrudnionych jest obecnie ok.140 osób, a w GSG Towers ok. 430 osób.

Stocznia Gdańsk SA od kilku lat ma kłopoty finansowe. W pewnych okresach pracownicy otrzymywali wynagrodzenie w ratach. W 2009 r. zakład otrzymał pomoc publiczną w wysokości 150 mln zł. W 2013 r. istniejący wówczas resort skarbu podawał, że łączna pomoc publiczna udzielona spółce wyniosła 555 mln zł. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji.

Autor: Bożena Leszczyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter