Inne

W marcu 2018 roku Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy dołączył do grona instytucji prezentujących swoje wyniki długofalowych obserwacji w rejonie północnego Atlantyku na stronie https://ocean.ices.dk/iroc/. Dane pochodzą z monitorowanej przez Instytut stacji w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Na początek instytut prezentuje dane dotyczące parametrów wody powierzchniowej – zasolenia i temperatury. Strona prowadzona jest w ramach Working Group on Oceanic Hydrography (WGOH), będącej częścią International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Na stronie tej można również odnaleźć coroczny raport „ICES Report on Ocean Climate” (IROC), dotyczący kondycji klimatycznej atmosfery i wód północnego Atlantyku.

Publikacja ta jest cennym źródłem informacji dotyczącej zmian parametrów hydrologicznych i klimatycznych zachodzących w poszczególnych jego rejonach. Każdy raport opisuje sytuację z roku poprzedzającego, znajduje się w nim także podsumowujący rozdział opisujący najważniejsze wydarzenia hydrologiczne i klimatyczne, które miały miejsce w owym czasie. W przypadku morza Bałtyckiego, w podsumowaniu raportu z roku 2015 znajdowała się informacja o mającym miejsce w roku 2014 wlewie wód słonych z Morza Północnego. W podsumowaniu raportu z roku 2017 w kontekście Morza Bałtyckiego opisano jego mniejsze niż zwykle pokrycie lodem w okresie zimowym. Obecnie trwają prace nad stworzeniem raportu za rok 2017. Inicjatywa ta stanowi rozszerzenie zakresu współpracy Instytutu z ICES i innym instytucjami znajdującymi się w jego gronie.

rel (MIR-PIB)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter