Inne

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - Marek Gróbarczyk oraz sekretarz wykonawczy Europejskiej Komisji ds. Gospodarczych - Olga Algayerova zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "".

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2018 roku we wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Jest to jedno z większych wydarzeń związanych z żeglugą śródlądową organizowanych w tym roku w Polsce. W ramach konferencji minister Marek Gróbarczyk wygłosi przemówienie powitalne oraz weźmie udział w jednym z paneli dyskusyjnych.

Celem konferencji jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli międzynarodowych instytucji, liderów i decydentów zajmujących się rozwojem transportu oraz zwrócenie ich uwagi na potrzebę rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. W ramach wydarzenia zostaną zorganizowane panele dyskusyjne między innymi na takie tematy jak:

- Żegluga śródlądowa na całym świecie: doświadczenia z dorzeczy i komisji rzecznych,
- Praca i edukacja w żegludze śródlądowej,
- Główne międzynarodowe projekty i inwestycje w żeglugę śródlądową.
- Rola biznesu we wspieraniu rozwoju żeglugi śródlądowej.
- W konferencji planowany jest udział wielu ważnych polityków z kraju i zagranicy.

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz działająca w ramach ONZ Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE).

Konferencja opiera się na Rezolucji Ministerialnej nt. nowej ery dla zrównoważonego transportu śródlądowego i mobilności, przyjętej przez ministrów podczas siedemdziesiątej rocznicy powstania Komitetu Transportu Wewnętrznego UNECE w dniu 21 lutego 2017 r. Dokument ten odwołuje się do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i podkreśla znaczenie roli śródlądowego transportu wodnego dla zrównoważonego funkcjonowania krajowych systemów transportowych i ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy.

Konferencja "Żegluga łączy" będzie okazją do spotkania wysokich rangą przedstawicieli międzynarodowych instytucji, liderów i decydentów zajmujących się rozwojem transportu oraz zwrócenia ich uwagi na potrzebę rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. Spotkanie przedstawicieli środowiska międzynarodowego to także niebywała okazja do przedyskutowania kwestii związanych z transportem wodnym śródlądowym w Europie, na świecie oraz podzielenie się wzajemnymi doświadczeniami.

Jednym z głównych celów konferencji jest wzmocnienie europejskiej i międzynarodowej świadomości w zakresie możliwości, które oferuje sektor transportu wodnego śródlądowego. Podczas debat i sesji poruszone zostaną takie tematy jak rozwój kluczowej dla warunków nawigacyjnych infrastruktury, digitalizacja i szeroki dostęp do danych i informacji, ekologia transportu, edukacja w zakresie potrzeb sektora czy praca w branży żeglugowej.

Udział w wydarzeniu potwierdziło kilku ministrów transportu krajów partnerskich, wielu ekspertów branży żeglugowej oraz szefowie instytucji zajmujących się transportem wodnym śródlądowym w swoich krajach.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmuje się sprawami związanymi z gospodarką morską, gospodarką wodną, żeglugą śródlądową oraz rybołówstwem.

UNECE (Europejska Komisja Gospodarcza) jest jedną z pięciu regionalnych komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powstała w 1947 roku w celu wspierania współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi. Obecnie liczy 56 państw-członków.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://konferencjaiww.pl 

Rejestracja na wydarzenie: http://konferencjaiww.pl/rejestracja 

rel (Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, MGMiŻŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter