Inne

REMONTOWA HOLDING SA wraz z Wydziałem Oceanotechniki (WOiO) Politechniki Gdańskiej ogłaszają Konkurs na wyłonienie najlepszych studentów WOiO PG, Edycja 2016.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych studentów WOiO PG, którzy wyróżniają się sukcesami w nauce oraz największą aktywnością naukową i społeczną. W Konkursie mogą brać udział studenci (zwany dalej "Uczestnikiem"), którzy studiują w danym roku akademickim na ostaniem roku studiów I stopnia (inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na wszystkich kierunkach Wydziału. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie przez Uczestnika pisemnego zgłoszenia w dziekanacie Wydziału, w terminie do 20 lutego 2016 roku. Podstawowym kryterium jest najwyższa na Wydziale, średnia ocen ze wszystkich lat akademickich danego stopnia (tj. I lub II stopnia) studiów oraz zaliczenie wszystkich egzaminów w sesji podstawowej. Kryteriami dodatkowymi są wszystkie udokumentowane aktywności naukowe i społeczne np. aktywności naukowej (np. prace badawcze, publikacje, referaty, udział w konferencjach naukowych, udział kołach naukowych, dyplomy, nagrody, wyróżnienia) i/lub aktywności społecznej (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, wolontariat).

Nagrodą jest umowa o pracę w grupie kapitałowej REMONTOWA HOLDING SA Regulamin Konkursu dostępny jest w Dziekanacie.

REMONTOWA HOLDING SA – największa stoczniowa grupa kapitałowa w Polsce. Lider branży przemysłowej w regionie i jeden z największych pracodawców na Pomorzu. Holding zarządza dwiema stoczniami oraz szerokim wachlarzem spółek z sektora okrętowego i offshore. Są to Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego, Remontowa Shipbuilding, czy Remontowa Marine Design & Consulting, jedno z największych okrętowych biur projektowych w Europie.

W swoim portfelu skupia także producentów zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń (Remontowa Hydraulic Systems, Remontowa LNG Systems), spółki świadczące specjalistyczne usługi (Remontowa Marine Services) oraz firmy z sektora meblowego (Famos), kompleksowego wyposażania wnętrz, a także specjalizujące się w pracach antykorozyjnych (Remontowa Coating & Equipment). Ta różnorodność produktów i specjalistycznych usług zapewnia kompleksowe rozwiązania dla całej branży okrętowej, w pełni wykorzystując potencjał i możliwości wynikające z funkcjonowania w silnej grupie kapitałowej.

W grupie kapitałowej Remontowa Holding pracuje ponad 8 tys. pracowników. To właśnie ludzie tworzą we wszystkich przedsiębiorstwach holdingu najwyższą wartość. Jednak u podłoża sukcesu leży realizowana konsekwentnie od lat wizja stworzenia i rozwoju prężnej grupy spółek Remontowa Holding, które dzisiaj znane są w branży okrętowej na całym świecie. 

Wg rankingu Rzeczpospolitej TOP 500 opublikowanego w maju br. grupa kapitałowa Remontowa Holding zajęła na Pomorzu pierwsze miejsce wśród prywatnych firm przemysłowych (3. w Polsce), 9. pod względem przychodów. W Polsce zajmuje 20. Miejsce pod względem prywatnego polskiego kapitału i 18-te w Polsce pod względem zapłaconego podatku w 2014 roku jako podmiot niefinansowy. W tym roku Remontowa Holding otrzymała także tytuł Odpowiedzialny Pracodawca oraz Lider HR 2015 w rankingu Gazety Prawnej.

rel (WOiO PG, Remontowa Holding)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter