Inne

Województwo zachodniopomorskie zostało członkiem Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPRKTBA). Akces został złożony 25 czerwca, podczas Walnego Zebrania SPRKTB, które miało miejsce w wielkopolskim Centrum Logistyczno-Inwestycyjnym CLIP LOGISTICS Swarzędz – Jasin.

Członkostwo województwa zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk to konsekwencja decyzji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 27 maja 2014 roku.

Przesłanką przystąpienia Pomorza Zachodniego do Stowarzyszenia była potrzeba prowadzenia efektywnego dialogu z interesariuszami Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Zwłaszcza że po raz pierwszy, od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Województwo Zachodniopomorskie pojawiło się na trasie jednego z najważniejszych korytarzy transportowych.

Uwzględnienie przez Komisję Europejską odcinka Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrawa w korytarzu Bałtyk-Adriatyk wiąże się z jednej strony z nabyciem prawa do pozyskania środków na poprawę parametrów drogi kolejowej E 59, a przez to na bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny regionów naszych regionów. Z drugiej strony, jednakże, oznacza konieczność konkurowania o te środki z regionami Polski centralnej.

Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk nr I stanowić ma jedną z głównych arterii transportowych Europy. W związku z tym, że uzyskanie lepszej jakości połączeń transportowych (parametrów techniczno-eksploatacyjnych) w dalszym ciągu stanowi duże wyzwanie dla całego obszaru Polski, istnieje realne zagrożenie, że połączenie przez Świnoujście/Szczecin będzie traktowane jako mniej istotne.

W związku z powyższym Województwo Zachodniopomorskie podjęło starania mające na celu zmianę sposób postrzegania Korytarza Bałtyk-Adriatyk i efektywniejszą współpracę z partnerami z Polski, Czech, Słowacji, Austrii i Włoch w celu budowania wspólnej strategii rozwoju Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Koncepcja Stowarzyszenia wychodzi naprzeciw konieczności lepszej reprezentacji interesów samorządów wojewódzkich zlokalizowanych w strefie wpływów korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce. Umożliwia również współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji innym instytucją i organizacja poprzez formułę członka wspierającego. Takie działania idealnie odpowiadają założeniom platform ds. korytarzy, które tworzone będą przez koordynatorów korytarzy TEN-T.

Platforma ds. korytarza to struktura zarządzająca, która będzie opracowywać i wdrażać plany prac nad korytarzem tak, aby w sposób skuteczny połączyć prace wzdłuż całego korytarza w poszczególnych państwach członkowskich i na poszczególnych etapach realizacji. W prace platformy Korytarza Bałtyk-Adriatyk włączony zostanie również Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz ŚKT-EUWT.

0 Stowarzyszenie...
nic nie robienia...
02 lipiec 2014 : 11:24 Calineczka | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter