Bezpieczeństwo, Granice

Na środę przy nabrzeżu stoczni Marine Projects w Gdańsku zaplanowano operację wodowania częściowo wyposażonego kadłuba okrętu patrolowego projektu OPV 70, zbudowanego przez firmę NavireTech Sp. z o.o. dla stoczni francuskiej.

Kilka dni po wodowaniu, które ma się odbyć 29 czerwca, kadłub zostanie odholowany do Francji, gdzie zrealizowanych zostanie większość prac wyposażeniowych, a także rozruchy urządzeń i systemów i próby morskie. Francuska stocznia dokona też przekazania jednostki zamawiającemu i użytkownikowi - Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej (MOSG).

Przypomnijmy, że umowę na budowę i dostawę pełnomorskiej jednostki patrolowej dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej podpisali 2 października 2020 roku zastępca komendanta MOSG ds. logistycznych kmdr ppor. SG Lesław Krysa i Philippe Gobert, prezes francuskiej stoczni Socarenam, która wygrała przetarg na budowę patrolowca.

Przetarg (po wcześniejszym unieważnionym) na nową pełnomorską jednostkę pływającą dla polskiej Straży Granicznej wygrała francuska stocznia Socarenam z siedzibą w Boulogne-sur-Mer. Jej partnerami w budowie patrolowca są biuro projektowe Mauric z Marsylii oraz firmy z Trójmiasta: NED-Project, NavireTech i - jak podawano w oficjalnym komunikacie z października 2020 roku - Baltic Operator.

Częściowo wyposażony kadłub nowego patrolowca dla MOSG zbudowała firma NavireTech Sp. z o.o. z Gdyni na terenie użytkowanym przez firmę Marine Stal Sp. z o.o. w sąsiedztwie Stoczni Wisła w Gdańsku. Kadłub został nasunięty z placu montażowego i nabrzeża na barko-ponton należący do stoczni Marine Projects, a następnie - 20 czerwca - przeholowany na wspomnianym barko-pontonie do stoczni Marine Projects (patrz zdjęcie), przy której nabrzeżu dzień później zakończyło się nasunięcie kadłuba patrolowca z barko-pontonu na dok pływający. Wodowanie, zapowiadane na środę, odbędzie się przez zanurzenie tego doku pływającego.

Nowa pełnomorska jednostka patrolowa OPV (offshore patrol vessel) ma służyć w ochronie zewnętrznych morskich granic Unii Europejskiej, głównie na akwenach Morza Bałtyckiego i Śródziemnego. Patrolowiec będzie przeznaczony do udziału w połączonych wielozadaniowych operacjach morskich koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), w tym do ujawniania prób przekroczenia morskich granic UE wbrew przepisom, przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz transportowania przez morskie granice odpadów i szkodliwych substancji chemicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, materiałów niebezpiecznych, broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz towarów objętych podatkiem akcyzowym bez wymaganych zezwoleń.

Jednostka będzie mogła uczestniczyć w akcjach ratowniczych, humanitarnych i innych zdarzeniach na morzu, a także usuwać zanieczyszczenia środowiska morskiego. Wśród zadań jednostki znajdzie się sprawowanie nadzoru nad obszarami morskimi i egzekwowanie przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach. Wyposażenie OPV pozwoli na współpracę ze statkami powietrznymi straży granicznych i przybrzeżnych UE.

W 2020 roku, wkrótce po zawarciu umowy na budowę jednostki, tak przedstawiano jej podstawowe parametry:

 • długość całkowita nowego patrolowca wyniesie około 69,9 m, zanurzenie kadłuba około 3,2 m, szerokość około 11,5 m;
 • na pokładzie przewidziano miejsce dla 35 osób, w tym 20 członków załogi stałej; dodatkowo jednostka będzie miała możliwość ratowania rozbitków, w tym przy pomocy dwóch łodzi hybrydowych (typu RIB) będących na jej wyposażeniu; dlatego też w części rufowej pokładu znajdzie się miejsce na tymczasowe umieszczenie 250 osób w czasie do 24 godzin;
 • w celu ochrony przed trudnymi warunkami atmosferycznymi na odkrytych pokładach będą montowane czasowo osłony; na pokładzie dziobowym przewidziano umiejscowienie płaszczyzny do współpracy ze śmigłowcem (ewakuacja medyczna), która będzie wykorzystywana również jako platforma do operowania dronem;
 • autonomiczność jednostki wyniesie minimum 12 dni z 35 osobami; prędkość maksymalną określono na 19 węzłów, zasięg minimum na 2600 Mm przy prędkości ekonomicznej 9 węzłów;
 • jednostka będzie wyposażona w dwa kontenery 20-stopowe z wyposażeniem odpowiednim do realizacji zadań ratowniczych;
 • na jednostce zamontowane zostaną dwie armatki wodne o możliwości podania strumienia wody na odległość minimum 50 m w celu wsparcia akcji gaśniczych, w tym likwidacji pożarów na innych jednostkach i obiektach brzegowych;
 • na patrolowcu znajdą się dwie łodzie motorowe typu RIB; pierwsza to łódź kabinowa interwencyjno-abordażowa, druga, z pokładem otwartym, ma być przeznaczona do działań ratowniczo-interwencyjnych; będą one zdolne do rozwinięcia maksymalnej prędkości odpowiednio minimum 35 i 30 węzłów z możliwością podjęcia i transportu na jednostkę minimum 10 rozbitków; opuszczanie i podnoszenie łodzi będzie odbywało się przy użyciu dźwigów hydraulicznych umieszczonych na obu burtach;
 • jednostka zostanie wyposażona w hydrauliczny dźwig pokładowy przeznaczony do załadunku kontenerów, zaopatrzenia i obsługi urządzeń likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych;
 • dla poprawy stateczności na patrolowcu będzie zainstalowany system tłumienia przechyłów z wykorzystaniem zbiornika stabilizującego;
 • patrolowiec zostanie wyposażony w spalinowo-elektryczny układ napędowy; napęd główny jednostki będą stanowiły silniki elektryczne napędzające pędniki śrubowe o stałym skoku osadzone na obrotowych kolumnach (gondolowe pędniki azymutalne);
 • w celu poprawienia własności manewrowych na dziobie zamontowany zostanie ster strumieniowy.

Patrolowiec budowany jest w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Koszt budowy wyniesie 111 mln zł. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego dofinansuje projekt do 90 proc. wartości kontraktu, pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu państwa. Według informacji z października 2020 roku - zakończenie budowy nowej jednostki OPV planowano na listopad 2022 r.

PBS; rel

Fot.: NavireTech; rys.: Socarenam / Mauric 

Okręt patrolowy projektu OPV 70 - wizualizacja z wczesnego etapu realizacji budowy
Okręt patrolowy projektu OPV 70 - wizualizacja z wczesnego etapu realizacji budowy
Okręt patrolowy projektu OPV 70 - wizualizacja z wczesnego etapu realizacji budowy
Okręt patrolowy projektu OPV 70 - wizualizacja z wczesnego etapu realizacji budowy
Okręt patrolowy projektu OPV 70 - wizualizacja z wczesnego etapu realizacji budowyOkręt patrolowy projektu OPV 70 - wizualizacja z wczesnego etapu realizacji budowyOkręt patrolowy projektu OPV 70 - wizualizacja z wczesnego etapu realizacji budowyOkręt patrolowy projektu OPV 70 - wizualizacja z wczesnego etapu realizacji budowy
+6 Statek
Zgodnie z tradycją naszego języka to jednak jest statek, nie okręt. Nie wchodzi w skład marynarki wojennej i nie pływa pod banderą wojenną, więc nie powinien być nazywany "okrętem".
28 czerwiec 2022 : 06:25 Gryf | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter