Bezpieczeństwo, Granice

We wtorek, 16 czerwca w godz. 8.00-15.00 przeprowadzona zostanie operacja wydobycia, transportu i unieszkodliwienia miny morskiej z okresu drugiej wojny światowej z rejonu między wejściem południowym do Portu Gdynia a Basenem Żeglarskim.

Po sprawdzeniu prognozy pogody, Marynarka Wojenna potwierdziła w poniedziałek, że podjęcie, przeholowanie i neutralizacja niemieckiej miny GC, zalegającej na podejściu do portu Gdynia, rozpocznie się dzisiaj - we wtorek 16.06.2020 r. o godz. 08.00. Zgodnie z założeniem akcja powinna potrwać do godziny ok. 15:00.

Jak już wcześniej informowaliśmy - operacja będzie prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Usunięcie miny jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie.

Na czas prowadzenia prac związanych z precyzyjną operacją uniesienia obiektu nad dno i jego przeholowaniem w wyznaczony rejon neutralizacji, będą obowiązywały określone strefy bezpieczeństwa oraz ograniczenia w żegludze i bezwzględny zakaz kąpieli (wchodzenia do wody).

W ramach zadania, mając na uwadze moc ładunku wybuchowego znajdującego się w minie, wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 10750 m, licząc od punktu niszczenia miny, która obejmuje linię brzegową na odcinku: Rewa – Gdańsk Westerplatte (włącznie) oraz inne strefy bezpieczeństwa, jak na mapie poniżej.

Operację koordynuje Urząd Morski w Gdyni w zakresie działań na morzu oraz Pomorski Urząd Wojewódzki w zakresie działań w strefie brzegowej. Bezpośrednim wykonawcą przedsięwzięcia jest wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Mina została zlokalizowana w marcu bieżącego roku podczas wykonywania przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni kontrolnych pomiarów hydrograficznych akwenu podejsciowego do Basenu Żeglarskiego w Porcie Gdynia. Jest to niekontaktowa niemiecka mina morska z okresu II wojny światowej. Długość zasadniczego korpusu miny to ok. 180 cm, a jej średnica to 66 cm. Całkowita masa miny to 987 kg. Według specjalistów z Marynarki Wojennej, zlokalizowana przez Urząd Morski w Gdyni mina morska posiada materiał wybuchowy o sile około 1000 TNT (ekwiwalent trotylowy).

W trosce o bezpieczeństwo, służby odpowiedzialne apelujemy o zastosowanie się do obostrzeń, które będą obowiązywały w dniu przeprowadzania neutralizacji miny oraz stosowania się do poleceń służb, biorących udział w zabezpieczeniu przebiegu operacji.

Jak przekazał Urząd Miejski w Gdańsku, obszar w granicach miasta zabezpieczać będą patrole Policji Straży Miejskiej oraz patrole ratowników wodnych na quadach i w łodziach. Przy każdym wejściu umieszczone zostaną informacje o zakazie wejścia na plaże.

Źródło: Urząd Morski w Gdyni / Urząd Miejski w Gdańsku 

Fot. Sławomir Lewandowski / PortaiMorski.pl

 

Materiały Urzędu Morskiego w Gdyni

 

Materiały Urzędu Morskiego w Gdyni
0 obserwator
Co to znaczy, że mina jest niekontaktowa? To jak wybucha? To bardzo interesujące!
16 czerwiec 2020 : 07:44 Urszula | Zgłoś
+1 odpowiada
Mina niekontaktowa – mina pobudzana poprzez oddziaływanie celu na określone właściwości fizyczne jej otoczenia lub na emitowane przez nią promieniowanie.

Rozróżnia się także pojęcie kombinowanej miny niekontaktowej, której pobudzenie odbywa się pod wpływem dwóch lub więcej różnych bodźców, działających równocześnie albo w ustalonej kolejności.
16 czerwiec 2020 : 07:59 wikipedia | Zgłoś
0 czujniki ciśnieniowe
Ma zapalniki ciśnieniowe.Reaguje na zmianę ciśnienia, np od śrub przepływającego nad nią okrętu, dzwięku silnika, detonacji czegoś w pobliżu. Trudna jest do odholowania bo zmiana głebokości doprowadzi do eksplozji.
16 czerwiec 2020 : 09:00 Mors | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2549 4.3409
EUR 4.634 4.7276
CHF 4.6547 4.7487
GBP 5.2397 5.3455

Newsletter