Bezpieczeństwo, Granice

W czwartek, 5 kwietnia o godzinie 12:00, na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni, przy okręcie muzeum ORP Błyskawica, rozpoczną się uroczyste obchody święta Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego (COM-DKM) - jednostki Marynarki Wojennej odpowiedzialnej za dowodzenie siłami morskimi. Z okazji święta na ORP Błyskawica oraz okręcie rakietowym ORP Piorun i niszczycielu min ORP Kormoran podniesiona zostanie wielka gala banderowa. Dodatkowo, Piorun i Kormoran zostaną udostępnione do zwiedzania.   

Święto COM-DKM jest jednym z głównych wydarzeń obchodów roku jubileuszu 100-lecia Marynarki Wojennej.

Uroczystości pierwszego święta, przypadającego 2 kwietnia (dotychczas było obchodzone w dniu 1 lipca w rocznicę utworzenia COM), rozpoczną się w czwartek, 5 kwietnia o godzinie 12:00 ceremonią powitania Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni dr. Sławomira Wojciechowskiego przed pododdziałami reprezentującymi wszystkie najważniejsze jednostki Marynarki Wojennej, w tym: COM-DKM, 3. Flotyllę Okrętów, 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża, Brygadę Lotnictwa MW i Akademię Marynarki Wojennej. Po odczytaniu rozkazów, dla uczczenia święta tej zasłużonej jednostki, z pokładu historycznego niszczyciela ORP Błyskawica zostanie oddany świąteczny salut armatni złożony z 15 strzałów. Następnie wręczone zostaną odznaczenia i wyróżnienia przyznane przez ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego RSZ oraz Dowódcę COM-DKM. Podczas uroczystości zostanie także pożegnany kończący zawodową służbę wojskową zastępca Dowódcy COM-DKM kontradmirał Krzysztof Teryfter, który podczas swojej służby był między innymi długoletnim dowódcą 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i zastępcą szefa Sztabu Marynarki Wojennej.

Jedną z atrakcji święta będzie możliwość zwiedzania dwóch jednostek pływających Marynarki Wojennej, które z tej okazji zacumują w pobliżu ORP Błyskawica. Pierwsza z nich to najnowocześniejszy okręt polskiej floty - niszczyciel min ORP Kormoran z 8.Flotylli Obrony Wybrzeża, a kolejna to okręt rakietowy ORP Piorun z 3. Flotylli Okrętów, wyposażony w nowoczesne rakiety przeciwokrętowe RBS15 Mk3. Pokłady obu jednostek zostaną udostępnione dla zwiedzających w godzinach 09:00-11:30 oraz 13:30-16:00. To jedna z pierwszych okazji w tym roku aby wejść na pokład polskich okrętów, zapoznać się z nimi i służbą na nich.

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego jest jedną z wiodących jednostek polskich sił morskich. Głównym jej zadaniem jest dowodzenie w czasie pokoju, kryzysu i wojny wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, między innymi z 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz Brygady Lotnictwa MW. COM-DKM dowodzi także komponentami z Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim. Ponadto, na co dzień, oficerowie COM-DKM między innymi koordynują prowadzenie akcji ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR oraz przedsięwzięcia związane z problematyką współdziałania i doradztwa dla żeglugi morskiej, monitorują stan gotowości sił Marynarki Wojennej, nadzorują gotowość jednostek MW do uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego, osiągania przez nie gotowości do podjęcia działań, jak również do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu. Wyspecjalizowane komórki COM-DKM zajmują się także koordynacją systemu wykrywania skażeń, czy też zbieraniem, analizowaniem, prognozowaniem i dystrybucją prognoz oraz ostrzeżeń hydrometeorologicznych.

Centrum Operacji Morskich zostało utworzone w 2002 roku na bazie Stanowiska Dowodzenia MW. Zmiana ta była spowodowana koniecznością dostosowania struktur systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP do standardów i wymagań NATO. Na 2004 rok datuje się osiągnięcie gotowości operacyjnej COM, czyli przejęcie pełnego dowodzenia operacyjnego siłami MW. Przez kolejnych 9 lat Centrum Operacji Morskich funkcjonowało w strukturach złożonych z dowództwa, dwóch pionów funkcyjnych (planowania operacji i działań bieżących) oraz sztabu. Kolejną restrukturyzację jednostki przeprowadzono 1 lipca 2013 roku rozbudowując jej struktury o nowe komórki wewnętrzne. Wtedy też zmieniła się nazwa jednostki, poprzez rozszerzenie jej o nowy człon tj. „Dowództwo Komponentu Morskiego”, precyzujący charakter wykonywanych zadań. 1 stycznia 2014 roku weszła w życie reforma systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP. W jej wyniku zmieniła się podległość jednostki i od 2014 roku COM-DKM podlega bezpośrednio Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Święto jednostki przypada na dzień 2 kwietnia. Zostało ustanowione decyzją ministra Obrony Narodowej z czerwca ubiegłego roku. Jednocześnie decyzją tą COM-DKM przejęło i kultywuje dziedzictwo tradycji Dowództwa Floty z lat 1922-1939 oraz Stanowiska Dowodzenia MW (1981-2002).

rel (Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego)

0 TAG I TCOM-DKM
Będę na bank!
04 kwiecień 2018 : 19:17 Piotrus | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter