Bezpieczeństwo, Granice

W 2018 roku prawdopodobne zwiększenie ruchu migrantów na zachodnim szlaku śródziemnomorskim, a największy wpływ na sytuację na zewnętrznych granicach UE będzie miała nadal spora liczba migrantów w Libii - przewiduje w nowym raporcie agencja Frontex.

Przy założeniu, że umowa UE z Turcją o kontroli uchodźców pozostanie w mocy, sytuację kształtować będzie głównie duża liczba migrantów tkwiących nadal w Libii - napisała w opublikowanej we wtorek analizie ryzyka na 2018 r. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Prekursorem prawdopodobnego zwiększeniu presji na zachodnim szlaku śródziemnomorskim może być większa w ostatnim czasie liczba obywateli Mali i Wybrzeża Kości Słoniowej - prognozują autorzy raportu.

Z kolei na szlaku zachodniobałkańskim liberalizacja systemu udzielania wiz przez Serbię dla Chińczyków, Hindusów i Irańczyków we wrześniu 2017 r. daje już efekty w postaci zwiększenia liczby osób, które podają się za obywateli tych krajów w celu uzyskania prawa wjazdu do UE.

Frontex przewiduje też dalsze zwiększenie udziału migrantów z Afryki, zwłaszcza z Afryki zachodniej, w liczbie osób przekraczających zewnętrzne granice UE. W 2017 roku udział ten wzrósł prawie do dwóch trzecich, głównie za sprawą zwiększenia się liczby migrantów z krajów Magrebu (głównie z Maroko, Algierii i Tunezji) w drugiej połowie roku.

Agencja spodziewa się również prawdopodobnego zwiększenia napływu migrantów w ruchu lotniczym, co oznacza więcej obowiązków dla służb kontroli granic.

Liczba wykrytych przypadków nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic UE spadła w 2017 roku o 60 proc. do najniższego poziomu od czterech lat i wyniosła 204,7 tys. - wynika z danych Fronteksu.

Statystyki za 2017 rok są znacznie niższa niż w poprzednich latach, ale jeszcze nie oznacza to powrotu do sytuacji sprzed 2014 roku, kiedy to liczba nielegalnych wjazdów wahała się od 72 tys. do 141 tys. - napisano w opublikowanym we wtorek raporcie.

Spadek nastąpił głównie na skutek mniejszej liczby wykrytych przypadków przekroczenia granicy przez migrantów na wschodnim szlaku śródziemnomorskim oraz na szlaku zachodniobałkańskim - wynika z raportu. Jednocześnie najbardziej znaczącym zjawiskiem w ubiegłym roku był nagły spadek na środkowym szlaku śródziemnomorskim zaobserwowany w lipcu.

Z kolei na zachodnim szlaku śródziemnomorskim wykryto ponad dwa razy więcej przypadków niż w 2016 roku, co oznacza wzrost do bezprecedensowego poziomu - podkreśla Frontex.

W swoim raporcie Frontex podaje też liczbę odrzuconych wniosków o prawo wjazdu do UE - 183,5 tys. (spadek o 15 proc.), liczbę powrotów zorganizowanych przez kraje członkowskie - 151,4 tys. (spadek o 14 proc.), liczbę powrotów wspartych przez Frontex - ponad 14 tys. (wzrost o 33 proc.) oraz liczbę wykrytych przemytników ludzi - 10,2 tys. (spadek o 19 proc.).

ami/ kar/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter