muzeum gdańska

"Wigry - pol­ski sta­tek z Wol­nego Mia­sta Gdań­ska". Nowa wystawa czas...

24 maj 2019

W ramach obcho­dów 80. rocz­nicy wybu­chu II wojny świa­to­wej Muzeum Gdań­ska zapra­sza na wystawę „ Wigry – pol­ski sta­tek z Wol­nego ...