mac gregor

Roboty na statkach - usługi biznesowe w przemyśle morskim

Roboty na statkach - usługi biznesowe w przemyśle morskim

08 sierpień 2019

Sektor morski w województwie pomorskim tradycyjnie obejmował budownictwo okrętowe, transport, inżynierię morską, rybołówstwo oraz energię...