Volkswagen

Volkswagen napędza wynajęte samochodowce zużytym olejem z restauracji

Volkswagen napędza wynajęte samochodowce zużytym olejem z restauracji

01 grudzień 2020

Volkswagen chwali się konsekwentnie realizowanymi działaniami z zakresu ochrony klimatu: dział logistyki koncernu będzie wykorzystywał do...

Polski zarząd największych w świecie samochodowców z napędem LNG w czart...

Polski zarząd największych w świecie samochodowców z napędem LNG w czart...

20 czerwiec 2020

Koncern Volkswagen po raz pierwszy wykorzystuje do transportu samochodów statek zasilany niskoemisyjnym gazem ziemnym. Volkswagen zapowia...

Volkswagen zatrudnia napędzane gazem oceaniczne samochodowce grupy Siem

Volkswagen zatrudnia napędzane gazem oceaniczne samochodowce grupy Siem

28 listopad 2019

Volkswagen korzystać będzie z usług przewozowych realizowanych największymi dotąd samochodowcami z napędem na gaz ziemny (magazynowany w ...