zagospodarowanie przestrzenne

Spotkania ws. projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich ob...

Spotkania ws. projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich ob...

11 czerwiec 2019

W pierwszym tygodniu czerwca 2019 r. odbyły się w Warszawie dwa spotkania, na których administracja morska wraz z wykonawcą projektu plan...