oskarżenie

Akt oskarżenia za udzielanie i przyjmowanie korzyści majątkowych oraz dz...

Akt oskarżenia za udzielanie i przyjmowanie korzyści majątkowych oraz dz...

21 maj 2019

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie sk...