awans generalski

Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP

Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP

27 listopad 2018

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ...