zarząd spółki

Paweł Jakubowski prezesem zarządu spółki Polskie LNG

Paweł Jakubowski prezesem zarządu spółki Polskie LNG

23 marzec 2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie LNG powołało prezesa zarządu spółki. Od 13 marca 2018 r. funkcję tę pełni Paweł Jakubows...

Zmiany w zarządzie spółki Port Gdański Eksploatacja

Zmiany w zarządzie spółki Port Gdański Eksploatacja

21 luty 2018

W dniu 21 lutego Piotr Karczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa spółki Port Gdański Eksploatacja SA. Obowiązki przestani...

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO SA

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO SA

27 październik 2017

Prezes zarządu PKP CARGO SA oraz członek zarządu spółki ds. finansowych Arkadiusz Olewnik złożyli dymisję z zajmowanych stanowisk. Witold...