mapy zagrożenia powodziowego

Wody Polskie zaktualizowały mapy zagrożenia powodziowego dla ok. 7 tys. ...

Wody Polskie zaktualizowały mapy zagrożenia powodziowego dla ok. 7 tys. ...

17 listopad 2020

Wody Polskie w tzw. II cyklu planistycznym, zaktualizowały mapy zagrożenia powodziowego dla ok. 7 tys. km rzek oraz wszystkie mapy ryzyk...