Stocznie, Statki

We wtorek 19 bm. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie, z udziałem Arkadiusza Marchewki, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego. Minister zapowiedział, że trwająca w kraju budowa promów Ro-Pax będzie kontynuowana.

Tematem spotkania, zwołanego na wniosek strony związkowej, była aktualna sytuacja stoczni i innych spółek, należących do Skarbu Państwa, działających w przemyśle okrętowym i pozostających pod nadzorem właścicielskim ministerstwa, a także innych agend państwa.

Było to pierwsze posiedzenie z wiceministrem infrastruktury Arkadiuszem Marchewką jako Przewodniczącym Zespołu Trójstronnego (rolę tę pełni zawsze przedstawiciel strony rządowej). Ze strony rządu obecny był także Jacek Bartmiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Oprócz licznie reprezentowanej strony społecznej, czyli przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych w przedsiębiorstwach sektora, byli także przedstawiciele największych pracodawców branży okrętowej oraz armatorów.

Zarządzający spółkami Skarbu Państwa przedstawili aktualną sytuację kierowanych przez siebie firm w kontekście „przyszłości i zagrożeń dla polskiego przemysłu stoczniowego”. Mówili o tym przedstawiciele stoczni (MSR Gryfia, PGZ Stoczni Wojennej i SR Nauta), Grupy Przemysłowej Baltic, a także Polskiego Rejestru Statków. Zaprezentowano plany budowy na gdańskiej wyspie Ostrów, fabryki morskich wież wiatrowych. W tym kontekście wspomniano również o zagrożeniach dla polskich firm, uczestniczących w łańcuchu dostaw dla farm wiatrowych, budowanych w polskiej części Bałtyku, pod kątem zapewnienia rzeczywistego udziału local content w tych projektach.

Ważnym punktem obrad była także sprawa budowy trzech promów Ro-Pax dla spółki Polskie Promy z przeznaczeniem na obsługę połączeń bałtyckich pomiędzy Polską i Szwecją. Wartość całego projektu to 3,77 mld zł. O jego ogromnej roli dla rozwoju kompetencji i konkurencyjności polskiej branży stoczniowej, a także jego znaczeniu dla krajowego, stoczniowego rynku pracy, ze względu na złożoność i skalę tego przedsięwzięcia, mówili przedstawiciele Polskiej Żeglugi Morskiej i strony związkowej.

Generalnym wykonawcą tych jednostek jest Gdańska Stocznia Remontowa (podmiot prywatny), która w trakcie posiedzenia przedstawiła stan realizacji promów o numerach budowy 101, 102 i 103. W budowie tylko pierwszego promu bierze udział ponad 160 firm podwykonawczych i 1250 osób, co przekłada się na stabilizację rynku zatrudnienia. W trakcie posiedzenia pokazano film, ilustrujący budowę pierwszego promu, której zaawansowanie przekroczyło 80 proc. 

Odnosząc się do tej kwestii, minister Arkadiusz Marchewka jednoznacznie stwierdził, że budowa promów będzie kontynuowana.

- Wyposażenie polskich operatorów promowych w nowoczesne, niskoemisyjne jednostki Ro-Pax, powstające w polskiej stoczni w kooperacji z wieloma innymi firmami jest dla mnie priorytetem! – zadeklarował minister, zwracając się do uczestników Zespołu Trójstronnego.

Podkreślił także, że jego pierwsze, wstępne spotkanie ze stroną związkową i pracodawcami, stanowi powrót do aktywnego dialogu w formule Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego (ostatnio Zespół obradował w grudniu 2021 r.). Wskazał na potrzebę opracowania listy najpilniejszych tematów, które powinny być sygnalizowane stronie rządowej i trafić pod obrady Zespołu w najbliższym czasie. Celem jest usprawnienie przepływu informacji. Współprzewodniczący ze strony związków Mirosław Piórek z NSZZ "Solidarność" zaproponował wyłonienie mniejszych zespołów (w istocie jest to powrót do zgłaszanego w przeszłości wniosku, dotyczącego rad sektorowych), które będą mogły pochylić się bardziej szczegółowo nad problemami poszczególnych branż. Strona pracodawców przychyliła się do tego pomysłu.

- Bardzo rzeczowe i konkretne spotkanie. Cieszy przede otwartość strony rządowej na dialog, co zresztą dało się odczuć w trakcie prowadzonych rozmów. Dla przemysłu okrętowego bardzo ważne są deklaracje o kontynuacji realizacji dużych projektów, związanych z odnową polskiej floty, realizowanych w polskich stoczniach. Są one silnym impulsem rozwojowym dla naszej branży i zapewniają miejsca pracy dla tysięcy ludzi. Jasne i mocne deklaracje strony rządowej zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników spotkania – powiedział uczestniczący w nim dyrektor Biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Ireneusz Karaśkiewicz.

GL

Zdjęcia: CPS "Dialog"

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8874 3.966
EUR 4.2524 4.3384
CHF 4.3964 4.4852
GBP 5.066 5.1684

Newsletter