Stocznie, Statki

Pierwszego grudnia 2023 roku ruszyły zapisy na nowo utworzone roczne studia podyplomowe w Instytucie Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej: Budowa Okrętów.

Inicjatywa utworzenia tych studiów wyszła ze strony Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE reprezentującego pracodawców borykających się z narastającym problemem deficytu wysoko wykwalifikowanych kadr. Została ona przedstawiona na początku 2022 roku i spotkała się z pozytywnym przyjęciem władz Politechniki Gdańskiej: Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde, Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prof. dr hab. inż. Andrzeja Seweryna oraz Dyrektora Instytutu Budowy Okrętów dr hab. inż. Wojciecha Litwina.

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczął pracę zespół mieszany reprezentujący Uczelnię i pracodawców z FORUM OKRĘTOWEGO, który przygotował szczegółowy program studiów. Poniżej zamieszczamy informacje na temat studiów przedstawione przez członków zespołu.

Ireneusz Karaśkiewicz – Dyrektor Biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE

Dla kogo są te studia?

- Sektor stoczniowy cierpi na pogłębiający się deficyt okrętowców. Skoro młodzież mniej garnie się do studiowania na kierunku okrętowym, to do odbycia takich studiów podyplomowych zachęćmy inżynierów z innych branż, chcących zdobyć nowe kwalifikacje, by następnie podjąć pracę w przemyśle okrętowym. To może być źródłem dodatkowych kadr dla firm z naszej branży.

- Ale jest jeszcze jeden istotny powód. W przemyśle okrętowym pracują świetni fachowcy z wykształceniem w różnych specjalnościach, nie mających wiedzy ogólnookrętowej, np. elektrycy, mechanicy, spawalnicy, specjaliści od różnych systemów – klimatyzacja, hydraulika, systemy p-poż., wyposażenia wnętrz, pracownicy marketingu, służb logistycznych, informatycy etc. Taki roczny kurs, dający im w sposób usystematyzowany wiedzę o samym statku, stoczni i specyfice branży okrętowej, pomógłby znacznie podnieść jakość kadr już pracujących w naszym sektorze gospodarki i stanowiłby zachętę do podjęcia dalszych, pogłębionych studiów.

- Naszym zamiarem było utworzenie studiów prowadzonych w sposób innowacyjny, inspirujący, ciekawy i elastyczny. Część przedmiotów będzie prowadzona w języku angielskim - na początku kilka, później będziemy poszerzać tę listę. Do prowadzenia wykładów chcemy zaprosić inżynierów i kadrę menedżerską z przemysłu stoczniowego, żeby mogli podzielić się swoim doświadczeniem ze studentami.

- Przy układaniu programu staliśmy twardo na ziemi. Program studiów, to wspólne dzieło uczelni i przemysłu, dlatego jego zakres jest bardzo praktyczny - zawiera tylko te przedmioty, które przekazują wiedzę potrzebną w codziennej praktyce zawodowej.

Dr hab. inż. Damian BocheńskiKierownik Studiów Podyplomowych Budowa Okrętów

Jakie są wymagania odnośnie kandydatów?

- Słuchaczem naszych studiów podyplomowych może zostać każdy, kto ukończył jakiekolwiek studia wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie).

Rekrutacja, cena i organizacja studiów?

- Rekrutacja będzie trwała do końca stycznia 2024 roku. Studia są 2-semestralne. Koszt wynosi 6000 złotych. Opłatę można wnieść jednorazowo lub w dwóch ratach po 3000 zł za każdy semestr.

- Program obejmuje nauczanie przez dwa semestry – łącznie 210 godzin. Czas trwania pierwszej edycji studiów: od marca 2024 roku do końca lutego 2025 roku.

- Zajęcia odbywać się będą we wtorki (on-line) w godz. 16.00 – 19.00, oraz w piątki (stacjonarnie w budynku Instytutu Budowy Okrętów) w godz. 16.00 – 20.00.

Dr inż. Hossein Ghaemi – członek Komisji Programowej

Jak wygląda program studiów podyplomowych ?

- W semestrze 1 zakłada realizację zajęć obejmujących istotne zagadnienia, związane z okrętownictwem: organizację przemysłu stoczniowego, przepisy regulujące działanie branży, podstawowe wiadomości z budowy, konstrukcji i technologii okrętu, a także projektowania głównych systemów okrętowych.

- W semestrze 2 słuchacze będą realizowali wybraną przez siebie jedną ścieżkę kształcenia spośród trzech, zaproponowanych poniżej:

  • Konstrukcja i technologia okrętu,
  • Napędy okrętowe,
  • Wspomaganie komputerowe w okrętownictwie - CAD/CAM/CAE/PLM.

- Uruchomienie danej ścieżki nastąpi przy minimum 10 chętnych. Deklarację o wybranej ścieżce należy złożyć w momencie zapisywania się na studia.

- Hybrydowy tryb nauczania obejmuje zajęcia stacjonarne na uczelni oraz zdalne (on-line) - w sumie siedem godzin tygodniowo. Zajęcia z danego przedmiotu będą realizowane nie w tradycyjnej, rozproszonej formie przez cały semestr, lecz w formie skoncentrowanych bloków/modułów następujących jeden po drugim. Cechą programu jest wysoki stopień wybieralności przedmiotów, co umożliwia dostosowanie programu do własnych potrzeb zawodowych. Kilka przedmiotów będzie realizowanych we współpracy z doświadczonymi ekspertami, związanymi z przemysłem okrętowym.

Dr inż. Cezary Żrodowski – członek Komisji Programowej

Jakie przedmioty będą wykładane w poszczególnych semestrach?

- W semestrze 1 studenci zdobywają wiedzę w zakresie następujących przedmiotów: Wprowadzenie do transportu wodnego, Wprowadzenie do okrętownictwa, Podstawy budowy okrętu, Podstawy projektowania okrętu, Podstawy konstrukcji okrętu, Podstawy napędu okrętu, Systemy okrętowe, Podstawy technologii budowy okrętu, Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa i analizy ryzyka w okrętownictwie, Podstawy okrętowych układów sterowania, Zagadnienia ekonomiczne budowy okrętu, Wybrane zagadnienia projektowania okrętu, Wprowadzenie do oceny stateczności statku, Jachty i małe jednostki pływające, oraz Techniczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty napędu statku. Każdy z przedmiotów będzie realizowany w wymiarze 6 godzin. Dodatkowo, studenci będą uczestniczyć w Projekcie Zespołowym o wymiarze 15 godzin.

- Semestr 2 zawiera mniej przedmiotów (od 5 do 8 w zależności od wybranej ścieżki), ale z dłuższym czasem realizacji (od 12 do 30 godzin).

- W ramach pierwszej ścieżki zatytułowanej "Konstrukcja i technologia okrętu" zostaną zrealizowane następujące przedmioty: Konstrukcja okrętu, Projekt z konstrukcji okrętu,  Technologia okrętu, Projekt z technologii okrętu, Kontrola jakości i badania nieniszczące.

- Druga ścieżka tj. "Napędy okrętowe" obejmuje przedmioty Siłownie okrętowe, Paliwa i napędy alternatywne, Okrętowe napędy elektryczne i hybrydowe oraz Napęd hydrostatyczny na statkach.

- Przedmioty ujęte w trzeciej ścieżce, obejmującej „Wspomaganie komputerowe w okrętownictwie - CAD/CAM/CAE/PLM” to: Wprowadzenie do PLM, Zaawansowane techniki CAD, Projektowanie estetyczne i wizualizacja, Podstawy CAE, Wprowadzenie do MDO, Podstawy CAM oraz Wprowadzenie do PDM.

- W każdej ścieżce będzie także kontynuowany Projekt Zespołowy.

Inacio Golebski – Honorowy Wiceprezes Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE

Branża okrętowa zacieśnia współpracę z uczelnią…

- Największym beneficjentem studiów podyplomowych „Budowa Okrętów” – obok oczywiście samych uczestników studiów podyplomowych - będą przedsiębiorstwa z branży morskiej takie jak stocznie, biura projektowe, instytucje klasyfikacyjne, producenci wyposażenia okrętowego, kooperanci stoczni i wiele innych podmiotów związanych z naszą branżą. Dlatego bardzo liczymy – i chciałbym do tego szczególnie gorąco zachęcić - na wsparcie tych podmiotów: czy to w formie współfinansowania opłat za studia dla studentów, czy też umożliwienia uczęszczania na zajęcia w godzinach pracy, jeżeli niektóre przedmioty tak by wypadły. Liczymy również na udział przedstawicieli samych firm – doświadczonej kadry inżynierskiej i zarządczej - w prowadzeniu wykładów i prezentowaniu swoich innowacyjnych projektów. Pierwszy odzew już zresztą mamy i jest on bardzo obiecujący.

Pełną informację o „Studiach Podyplomowych – Budowa Okrętów” można znaleźć na stronie:

www.wimio.pg.edu.pl/bo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter