Stocznie, Statki

W dniu 20 lipca podpisano umowę pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a stocznią Remontowa Shipbuilding SA, w ramach której realizowana będzie dostawa pn.: „Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem dwóch lodołamaczy przeciwpowodziowych liniowych w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w osi priorytetowej II Ochrona środowiska, pod działaniem 2.1 tj. „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. 

– Możemy powiedzieć, że dochodzi do wymiany pokoleniowej we flocie lodołamaczy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, bo nowe jednostki będą zastępować wysłużone lodołamacze, które brały udział w akcji lodołamania od dekad. Zamówione jednostki są nowoczesne, doskonale wyposażone i będą w znaczącym stopniu wspierać poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców naszego miasta i regionu. Pod kątem technicznym ich obsługa będzie dużym ułatwieniem pracy dla operatorów i załóg pracujących podczas akcji lodołamania – mówi Tomasz Pietras, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

– Inwestycja wpisuje się w realizację celów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej polegających na wspieraniu działań na wodach śródlądowych. Jestem przekonany, że nowe lodołamacze będą dumą nie tylko RZGW w Szczecinie, ale i całego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – dodaje dyrektor Tomasz Pietras. 

Lodołamacz liniowy ma za zadanie przemieszczanie się za lodołamaczami czołowymi, poszerzanie włamanej przez nie „rynny” w lodzie oraz rozdrabnianie powstałej w wyniku lodołamania kry celem zapobieżenia jej grupowaniu się i tworzeniu wtórnych zatorów lodowych. Funkcja tego lodołamacza jest niebagatelna zważywszy na specyfikę rzeki Odry i występowanie w wielu jej miejscach zakoli i zwężeń, w których z łatwością dojść by mogło do tworzenia się zatorów powstających ze spływającej kry.

Parametry techniczne budowanych lodołamaczy liniowych zostaną uznane za obowiązujące, dopiero na podstawie ostatecznej dokumentacji technicznej (klasyfikacyjnej), w trakcie wykonywania której będą musiały zostać dokonane obliczenia optymalizacyjne kadłubów, potwierdzone następnie badaniami modelowymi, w tym również przeprowadzonymi w basenie lodowym. Wartość inwestycji to 30,25 mln złotych.

rel (RZGW Szczecin)

+14 Nowoczesne?
Ale czy tym razem będziemy budowali w końcu nowoczesne lodołamacze, na miarę XXI wieku, czy powtórzymy żenadę z ostatnimi dwoma lodołamaczami, zbudowany wg archaicznego projektu sprzed 30 lat?
21 lipiec 2018 : 08:09 Stanisław_ | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4915 4.5823
EUR 4.6362 4.7298
CHF 4.7704 4.8668
GBP 5.4911 5.6021

Newsletter