Rybołówstwo

Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej otworzyła 29. Sympozjum Komisji Doradczej ds. Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury. Wydarzenie jest poświęcone przede wszystkim zagadnieniu adaptacji rybołówstwa śródlądowego do zmian klimatycznych.

Wiceminister Anna Moskwa rozpoczynając swoje wystąpienie zwróciła uwagę na bogactwo zasobów naturalnych naszego kraju, przede wszystkim wód wewnętrznych Polski. Zaznaczyła, że rybołówstwo śródlądowe i akwakultura są ważnymi elementami naszej gospodarki.

- Polska jest jednym z największych producentów karpia i pstrąga wśród państw członkowskich UE. Hodowla ryb ma ponad 800-letnią tradycję. Produkcja ryb przeznaczonych do spożycia w rybołówstwie śródlądowym wynosi ok. 50-55 000 ton, z czego akwakultura stanowi ok. 37 000 ton. Obejmuje on głównie produkcję karpia i produkcję pstrąga ok. Po 17 000 ton każda. Produkcja pozostałych gatunków ryb hodowlanych wynosi ok. 3000 ton. Połowy na wodach śródlądowych powodują, że ok. 18 000 ton ryb, z czego połowów zawodowych wynosi zaledwie 3 000 ton, a pozostałych 15 000 ton połowów przez prawie 1,5 mln wędkarzy - powiedziała.

Wiceminister dodała, że bardzo ważne będzie opracowanie planu zapobiegania zmianom klimatycznym i łagodzenia ich skutków. - Administracja potrzebuje takich informacji i właściwych wskazówek, aby zapewnić prawidłowe decyzje, które mogą mieć wpływ na przyszłe pokolenia naszych obywateli - powiedziała.

Wyraziła także nadzieję, że z pomocą specjalistów posiadających bogate doświadczenie będziemy w stanie określić bazę wiedzy, dzięki której zaplanujemy skuteczne działania w zakresie zarządzania i koncepcji programów badań stosowanych.

rel (MGMIŻŚ)