Rybołówstwo

Rybołówstwo z potwierdzającym zachowanie standardów chroniących środowisko naturalne certyfikatem MSC w latach 2015-2016 odpowiadało za połów ponad 9,3 miliona ton ryb i owoców morza, co stanowi niemal 10 proc. całkowitego wolumenu. Z roku na rok ta liczba rośnie, bo rośnie też popyt na certyfikowane produkty. Przyczynia się do tego rosnąca świadomość konsumentów. Z drugiej strony dostępność certyfikowanych produktów jest coraz większa, m.in. za sprawą popularnych sieci handlowych.

- Polski konsument jest coraz bardziej odpowiedzialny i świadomy ekologicznie. Zdaje sobie sprawę z tego, że są problemy z przełowieniem mórz i oceanów oraz z potrzeby ochrony tych zasobów - mówi agencji Newseria Biznes Anna Dębicka z organizacji pozarządowej Marine Stewardship Council. - Prawie 70 proc. polskich konsumentów deklaruje, że wybór certyfikowanego produktu to pomoc w ochronie mórz i oceanów. Podobna liczba badanych stwierdza, że muszą one być certyfikowane przez niezależne organizacje pozarządowe.

Według raportu organizacji pozarządowej Marine Stewardship Council rybołówstwo z potwierdzającym zachowaniem standardów chroniących środowisko naturalne certyfikatem MSC odpowiadało w latach 2015–2016 za połów ponad 9,3 miliona ton ryb i owoców morza, co stanowi niemal 10 proc. całkowitego, światowego wolumenu. Według stanu na 31 marca br. 286 rybołówstw na świecie miało taki dokument.

Dane MSC wskazują, że 83 proc. (2,6 mln ton) ryb złowionych w północno-wschodnim Atlantyku ma tego rodzaju certyfikat.

- Zdecydowanym liderem w zakresie certyfikowanych połowów jest szeroko pojęta północna półkula, czyli zarówno północny Atlantyk - połowy dorsza, ryb białych, krewetek, jak i pacyficzne połowy mintaja czy łososia - wyjaśnia Dębicka.

W roku 2015-2016 nowy certyfikat MSC otrzymało 38 rybołówstw, w tym kilku liderów: hiszpańskie cechy rybackie w Asturii jako pierwsze dla połowów ośmiornicy, zaś China Southern Fishing zostało chińskim liderem rybołówstwa z certyfikatem MSC poławiającym tuńczyka. Także Kanada dokonała takiego kroku, uzyskując pierwszy w kraju certyfikat MSC dla stada dorsza atlantyckiego.

- Polska nie jest typowym krajem poławiającym ryby. W Morzu Bałtyckim króluje śledź, szprot i dorsz. Połowy tych trzech gatunków są najbardziej popularne, ale niestety nie są one w tej chwili certyfikowane - mówi Anna Dębicka. - W ostatnich latach rybacy dokonali bardzo dużego postępu w kierunku certyfikowanych połowów. Kluczowe w tym roku było przyjęcie planu zarządzania dla tych gatunków, więc mamy nadzieję, że już w przyszłym roku będzie możliwość certyfikowania śledzia, jak ma to miejsce w Niemczech, Szwecji czy Danii.

Jak wynika z ostatniego raportu MSC, wolumen połowów z certyfikatem od roku 2014–2015 wzrósł o 6 proc. W 97 krajach sprzedawanych jest ponad 20 tys. wyrobów z logo tej organizacji, z czego ponad 1,3 tys. powstaje w Polsce. Produkty te wytwarzane są w 3334 firmach (wzrost w wysokości 16 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem) w aż 82 krajach świata. 88 takich przedsiębiorstw pochodzi z Polski.

Ze wzrostem liczby certyfikowanych połowów i rosnącą świadomością konsumentów idzie w parze także coraz większa dostępność tego typu produktów na rynku. Krajowi konsumenci mogą wybierać certyfikowane ryby i owoce spośród ponad 350 produktów z niebieskim certyfikatem MSC. Jak podkreśla Anna Dębicka, duża w tym zasługa popularnych sieci handlowych.

- Potencjał rozwoju programu MSC w Polsce jest bardzo duży. Do tej pory mieliśmy wzrosty, choć wciąż nie są to liczby idące w tysiące czy w miliony jak np. w Niemczech. Odpowiedzialne sieci obecne na rynku polskim, takie jak Kaufland, Aldi, Lidl czy Carrefour, zmieniają swoją strategię zakupową. Idą za swoimi partnerami z krajów zachodnich, które już ustanowiły strategię tylko 100 proc. produktów własnych certyfikowanych. Mamy nadzieję, że kolejne sieci do nich dołączą - mówi ekspertka MSC.

Newseria.pl

+6 Podajcie wreszcie pełne dane.
Przynajmniej raz w miesiącu MSC reklamuje się na tym portalu opisując ile ton ryb ma ich certyfikat, natomiast jeszcze nie zdarzyło się, aby ujawnili ile MSC zarobiło na przyznawaniu tych certyfikatów ?
14 listopad 2016 : 13:54 harvest | Zgłoś
+5 Czy MSC oddało już kasę?
Kasę wyłudzoną od Kazimierza Plocke za certyfikat bałtyckiego dorsza, czy ma w tym pomóc prokurator od Zbyszka Ziobry?
14 listopad 2016 : 19:19 Floundra | Zgłoś
+11 !!!
bogate sieci handlowe wymyśliły patent darmowa reklama ich produktów za którą płacą sami rybacy obłęd ale 5+ za przebiegłość !!!
15 listopad 2016 : 07:57 pasterz | Zgłoś
-2 kasa za postoj
7. Instytucja pośrednicząca rozpatruje wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia złożenia tego wniosku.
8. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w ust. 7, instytucja pośrednicząca
zawiadamia beneficjenta o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku o płatność, nie dłuższy jednak
niż 14 dni.
9. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność przepisy § 9–11 stosuje się odpowiednio.
§ 18. Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy technicznej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
o płatność, w terminie 30 dni od dnia jego rozpatrzenia.
(§ 9. 1. Wezwanie przez instytucję pośredniczącą wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postę-
powania w sprawie przyznania pomocy technicznej wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do
czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.
2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub
opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy technicznej,
termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii,
o czym instytucja pośrednicząca informuje wnioskodawcę na piśmie.
§ 10. Instytucja pośrednicząca, na prośbę wnioskodawcy wyrażoną w formie pisemnej, w postaci papierowej, wyraża
zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie
przyznania pomocy technicznej, jednak nie więcej niż o 21 dni od dnia doręczenia zgody instytucji pośredniczącej, pod
warunkiem, że wnioskodawca uprawdopodobni wystąpienie okoliczności uzasadniających wydłużenie terminu wykonania
tych czynności.
15 listopad 2016 : 18:52 dafi | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter