Rybołówstwo

Marine Stewardship Council (MSC) opublikowało zaktualizowane standardy w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. Zaktualizowane standardy certyfikacji MSC obowiązywać będą od 1 kwietnia 2015 r.

Wersja 2.0 Standardów Certyfikacji Rybołówstwa MSC odzwierciedla najbardziej aktualne rozumienie zarządzania i praktyki w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. Prace nad aktualizacją standardów trwały dwa lata. W tym czasie ponad rok poświęcono procesowi otwartych konsultacji z udziałem ekspertów przemysłu rybnego, naukowców, organizacji pozarządowych oraz szerokiego grona partnerów MSC. Dzięki temu najnowsze standardy opierają się na fachowej wiedzy ponad siedemdziesięciu interesariuszy z całego świata.

Zaktualizowane standardy podnoszą poprzeczkę w wielu istotnych kwestiach, takich jak ograniczanie przyłowu, wrażliwe ekosystemy morskie oraz praca przymusowa. Dzięki dostosowywaniu standardów do najnowszych praktyk w zakresie certyfikacji, wszyscy interesariusze mają pewność, że rybołówstwo certyfikowane zgodnie ze standardem MSC korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa zasobów ryb i źródeł utrzymania dla przyszłych pokoleń.

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy jednostki certyfikujące zapoznają się i wdrożą uaktualnione standardy, a od 1 kwietnia 2015 r. każda organizacja rybacka przystępująca do oceny wg. Standardów MSC podlegać będzie weryfikacji pod kątem znowelizowanych standardów. Organizacje posiadające certyfikat MSC będą zobowiązane wdrożyć nowe standardy przy pierwszej ponownej ocenie po 1 października 2017 r.

To ekscytujący etap w rozwoju MSC, zwiększający dyscyplinę i moc programu, którego efekty w sposób pozytywny 
i trwały przyczynią się do poprawy zdrowia mórz i oceanów na całym świecie – wyjaśnia dyrektor ds. standardów MSC dr David Agnew.

10 głównych aktualizacji zawartych w wersji 2.0 Wymogów Certyfikacji Rybołówstwa MSC:

  1. Szczególna troska poświęcona ochronie wrażliwych ekosystemów morskich (Vulnerable Marine Ecosystems; VME);
  2. Rybołówstwo z certyfikatem MSC nie będzie już narażone na ryzyko generowania skumulowanego negatywnego wpływu wobec gatunków zagrożonych przyłowem;
  3. Organizacje rybackie z certyfikatem MSC będą zobowiązane regularnie dokonywać przeglądu alternatywnych rozwiązań zmierzających do obniżenia śmiertelności w połowach gatunków niebędących ich celem;
  4. Zaostrzone standardy zapewniać będą, iż w ramach rybołówstwa certyfikowanego MSC nie będzie miało miejsce odcinanie płetw rekinom;
  5. Po sześciu latach uzgodnień z interesariuszami wprowadzony zostaje całkowicie nowy standard dotyczący oceny połowów łososia;
  6. Dostępna jest nowa metoda oceny siedlisk, oparta na analizie ryzyka i możliwa do zastosowania w sytuacjach ograniczonej dostępności danych;
  7. Opracowano zaktualizowane wymogi dotyczące audytu nadzoru i ponownej oceny, których celem jest minimalizacja kosztów oceny dla klientów z sektora rybackiego
  8. Powołano niezależne Kolegium Recenzji Naukowej, którego zadaniem jest zapewnienie bardziej wystandaryzowanego oraz efektywnego procesu recenzji fachowej;
  9. Dodatkowe wymagania gwarantujące wyższą efektywność w zakresie identyfikowalności produktów rybnych i owoców morza w łańcuchu dostaw;
  10. Firmy pociągnięte do odpowiedzialności za łamanie praw pracowniczych w zakresie pracy przymusowej nie będą uprawnione do certyfikacji MSC.

Jak podsumowuje dr Agnew: Standardy MSC w zakresie zrównoważonego rybołówstwa powstały, aby zapewnić długoterminową trwałość zasobów ryb i środowiska morskiego, które podlegają wpływowi rybołówstwa. Standardy te, zapewniają również długofalowe korzyści dla rybaków oraz naszych mórz i oceanów. Nowe badania przyczyniają się do udoskonalenia naszego rozumienia życia w morzu i nauki o rybołówstwie. Z tego względu kluczowe jest, by nasze standardy były efektywne, adekwatne i solidnie ugruntowane naukowo.

W rewizję standardów zaangażowało się szerokie i różnorodne grono zainteresowanych stron: zarządzających rybołówstwem, biologów morskich, organizacji pozarządowych oraz ekologów. Było to duże wyzwanie, ale wniosło wiele do naszego rozumienia funkcjonowania ekosystemów morskich i pomogło wypracować standardy, z których wszyscy interesariusze mogą i powinni być dumni.

Zmiany wynikające z Aktualizacji Standardów Rybołówstwa (Fisheries Standard Review; FSR) oraz Rewizji Tempa i Kosztów (Speed and Cost Review; SCR) zostały włączone do Standardów Certyfikacji MSC, Wersja 2.0, które będą wykorzystywane przez niezależne jednostki certyfikujące w procesie weryfikacji zrównoważonego rybołówstwa w programie certyfikacji MSC.

Nowe wymogi certyfikacji sprawiają, że standardy pozostają spójne z najlepszymi międzynarodowymi praktykami w dziedzinie nauki i zarządzania. Aktualizacja Standardów Rybołówstwa gwarantuje również zgodność z wytycznymi znakowania ekologicznego FAO oraz kodeksu standardów ISEAL.

Hubert Bierndgarski

fot. H. Bierndgarski

+2 Łukasiewicz dyrektorem departamentu, Dybiec zastępcą.
nareszcie jacyś ludzie a nie bydło.
13 październik 2014 : 10:13 wła Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Trzy jakże istotne dokumenty ...
1. Krajowy Plan Restrukturyzacji Floty Bałtyckiej - przygotowany przez Rząd Polski i przyjęty przez EU w kwietniu 2008 roku.

2. Gospodarcze i społeczne skutki proponowanych scenariuszy wieloletniego planu zarządzania bałtyckim rybołówstwem pelagicznym, który ukazał się w 2009 roku.

[link usunięty]

3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu
Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007

[link usunięty]

Szanowni Państwo. Proszę o zapoznanie się z w/w dokumentami, a wnioski same się Państwu nasuną i ułożą w jedną całość.

Uważam, że sprawa jest na tyle poważna, iż należy wspólnie - przy pomocy prawników - wyciągnąć daleko idące konsekwencje w stosunku do osób bezpośrednio za to odpowiedzialnych z Panem Kazimierzem na czele.

To co miało miejsce w naszym kraju przez ostatnich osiem lat to SKANDAL i dowód na totalny brak kompetencji w zakresie kierowania branżą rybołówstwa i przetwórstwa.

CZAS ABY TEN CAŁY BAŁAGAN UPORZĄDKOWAĆ !!!
13 październik 2014 : 11:14 INFO Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Konieczność podjęcia dialogu z Komisją Europejską - 2008
Zaistniała konieczność podjęcia dialogu z Komisją Europejską nad Krajowym Planem Restrukturyzacji Floty Bałtyckiej, którego przyjęcie było warunkiem do wznowienia negocjacji Programu Operacyjnego 2007-2013.
Niezwłocznie po uzgodnieniu Planu Restrukturyzacji, tj. w kwietniu br. przedstawiono środowisku rybackiemu projekt Programu Operacyjnego 2007-2013 uwzględniający zapisy wspomnianego Krajowego Planu Restrukturyzacji oraz sugestie i uwagi Komisji Europejskiej. W tym celu w dniu 29 kwietnia br. w Gdyni odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska rybackiego, w trakcie którego były zgłaszane uwagi do tego dokumentu. Szereg uwag wpłynęło pisemnie także po ostatnim spotkaniu.

KTO ZREALIZOWAŁ TEN PLAN ??? - To pytanie retoryczne do Władz.
13 październik 2014 : 12:06 KOL ryb Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 OKRĄGŁY STÓŁ - ciało doradcze Ministra ???
Dlaczego po stworzeniu przez Departament Rybołówstwa dok."Krajowy Plan Restrukturyzacji Floty Bałtyckiej" nie podjęto dyskusji ( przy olbrzymim zaangażowaniu w rolę moderatora spotkań Pana Zbigniewa K. ) na temat konieczności podjęcia konkretnych działań korelujących za zapisami w/w dokumentu, aby w perspektywie kolejnych 7 lat osiągnąć zamierzony cel ???

Tematem pierwszego spotkania OS była sprawa wprowadzenia ITQ !!!

Nie rozumiem do końca zasadności podejmowania dyskusji na tematy oczywiste, które wcześniej czy później i tak znajdą zastosowanie w ustawie o rybołówstwie przy jednoczesnym zbagatelizowaniu spraw dotyczących bezpośrednich zagrożeń takich jak brak ekonomiki połowów w 2015 roku przy utrzymaniu stałego poziomu liczebności jednostek lub przy ich wzroście.

Duński ośrodek naukowy jasno przedstawił perspektywę oraz skutki ekonomiczne poszczególnych flot każdego z nadbłatyckich krajów już w 2009 ROKU !!!

Wszystko idealnie się zgadza - TYLKO NIE ZAPISY KRAJOWEGO PLANU I STAN LICZEBNY JEDNOSTEK W POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTACH ORAZ ILOŚĆ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO POŁOWU RYB PELAGICZNYCH.

JESTEŚMY W CZARNEJ DU...E !!!
13 październik 2014 : 12:25 KOL ryb Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 Sprawozdanie do Komisji w spr. KPRFB - 2012
Warto przeczytać (aby się móc po nosem uśmiać):

[link usunięty](2012)706.pdf/$file/com(2012)706.pdf

Miłej lektury !!!
13 październik 2014 : 12:36 INFO Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 To wszystko już historia, dziś trup dorsza rządzić będzie.
jedno jest pewne, że zyski w rybołówstwie skończyły się wraz z rządami Sawickiego, to on osobiście odpowiada za upadek rybołówstwa i rozkradanie unijnych funduszy. Bezpośrednim winowajcą jest ten sam co zwykle, powszechnie znany everyman z MIRU , który wszystkich zna i wszystkim kręci. Szara eminencja, która nigdy nie podpisała żadnego dokumentu, który mógłby go pogrążyć.
13 październik 2014 : 12:51 Były Mirowiec Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 HISTORIA, KTÓRA
BEZPOŚREDNIO ODDZIAŁUJE NA TERAŹNIEJSZOŚĆ I ZWIĄZANYMI Z NIĄ PROBLEMAMI ...

Pewien "mędrzec" (PEWIEN mir-OWIEC) bił zawsze pokłony władcy (wspaniały KAZIMIERZ I ) w ten sposób, by móc pokazać równocześnie tyłek jego sługusom (RYBAK).
13 październik 2014 : 13:01 Żelwa Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 kolejny duzy rurociag
2015-20 rybactwo i morze kolejny program z ogromna pula pieniedzy do rozdania ceny znow pojda w gore!!!tu kupisz tam sprzedaz handel znow zakwitnie
13 październik 2014 : 16:39 xxx Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+9 Sprawa zamykania strefy nr 6
16.10. 2014 r ok.10;00 godzinie, DO JAROSŁAWCA PRZYJEŻDŻA PANI ELŻBIETA JAWOROWICZ Z PROGRAMU ,,SPRAWA DLA REPORTERA" DO RYBAKÓW,BEDZIE PORUSZONY TEMAT Z POLIGONEM
13 październik 2014 : 17:42 JAROSLAWIEC info Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Dla Pani Jaworowicz jest jeszcze jeden ciekawy temat
chyba jeszcze takiego nie miała w swojej karierze.
13 październik 2014 : 20:03 Horoszko Mieszko Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter