Rybołówstwo

Aby zapewnić rybakom większą przewidywalność oraz połowy na wysokim, stabilnym i zrównoważonym poziomie, Komisja Europejska przedstawiła 6 bm., po raz pierwszy w ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa, wniosek w sprawie wieloletniego planu zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim dotyczącego zasobów dorsza, śledzia i szprota.

Jest to pierwszy prawdziwy plan zarządzania połowami wielogatunkowymi, który ma zastąpić obecny plan zarządzania dotyczący dwóch bałtyckich stad dorsza. Plan ten zapewni zrównoważoną eksploatację zasobów wspomnianych gatunków w Morzu Bałtyckim, umożliwiając osiągnięcie stabilizacji w sektorze i wyższej wydajności rybołówstwa.

  • Dla rybaków oznacza to jaśniejsze i prostsze zasady. W planie tym w gestii państw członkowskich i zainteresowanych stron pozostawiono decyzje, w jaki sposób najlepiej go realizować w ich części basenu morskiego. Dzięki temu planowi podmioty lokalne będą miały również większą możliwość podejmowania działań w zakresie rozwoju środków technicznych i przejmowania odpowiedzialności za zarządzanie rybołówstwem.
  • Plan ten dotyczy kilku łowisk, w związku z czym zapewnia on oparcie zarządzania rybołówstwem na najbardziej aktualnych informacjach naukowych dotyczących interakcji wewnątrz stad i pomiędzy nimi oraz interakcji z innymi elementami ekosystemu i środowiska.
  • Zamiast pespektywy krótkoterminowej w planie tym przyjmuje się długofalowe podejście do zarządzania stadami ryb, uwzględniając szczególne cechy różnych łowisk. Takie podejście ma kluczowe znaczenie w realizacji celu, jakim jest eksploatacja stad ryb na zrównoważonym poziomie.

Maria Damanaki, unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Reformując wspólną polityką rybołówstwa, chcieliśmy osiągnąć przyjęcie właśnie takich planów, jak nowy plan dotyczący połowów w Morzu Bałtyckim. Daje on kompetencje podmiotom regionalnym; zamiast planowania z roku na rok plany długoterminowe umożliwią zapewnienie trwałości zasobów ryb w Morzu Bałtyckim i stabilnego źródła dochodów z połowów rybakom. Zreformowana polityka rybołówstwa jest obecnie intensywnie wdrażana i z niecierpliwością oczekuję przedstawienia kolejnych planów dotyczących innych basenów morskich”.

Przedmiotowy plan zarządzania stanowi pierwszy tego typu wniosek w ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa i po wyjściu w kwietniu tego roku z międzyinstytucjonalnego impasu w negocjacjach między Parlamentem Europejskim a Radą. Zostanie on poddany dalszej dyskusji z Parlamentem Europejskim i Radą.

Perspektywa długoterminowa: wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa

W planie uwzględniono nowe elementy WPRyb, od wdrożenia obowiązku wyładunku po współpracę regionalną między państwami członkowskimi.

Zawarto w nim obowiązek wyładunku wszystkich połowów dorsza, śledzia, szprota i gładzicy pochodzących z bałtyckich stad dorsza, śledzia i szprota, z wyjątkiem przypadków, w których istnieją dowody wysokiego wskaźnika przeżywalności.

Państwa członkowskie wraz z komitetami doradczymi będą teraz w dużo większym stopniu zaangażowane w proces zarządzania rybołówstwem. W planie określono również zasady współpracy regionalnej w celu przyjęcia środków technicznych, przepisy dotyczące obowiązku wyładunku i szczególne środki ochrony dotyczące przyłowów w przypadku stad, których to dotyczy.

Kontekst

Przedłożony 6 bm. wniosek stanowi pierwszy wieloletni plan przyjęty zgodnie z nową wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), która weszła w życie w styczniu 2014 r. Zgodnie z założeniami zreformowanej WPRyb plany wieloletnie powinny zawierać cel i termin osiągnięcia poziomów połowów zapewniających zrównoważenie (na poziomach maksymalnego podtrzymywalnego połowu). Należy w nich również przewidzieć środki służące wdrożeniu obowiązku wyładunku, środki techniczne, jak również, w stosownych przypadkach, gwarancje dotyczące działań naprawczych.

Proponowany dziś plan zastąpi obecny plan zarządzania dotyczący dwóch bałtyckich stad dorsza, przy czym nowym planem objęte zostanie również zarządzanie zasobami śledzia i szprota.

Wniosek komisji oparty został na opiniach naukowych Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES).

Był on również przedmiotem konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego (BSAC). W związku z przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i publikacją w kwietniu 2014 r. sprawozdania końcowego grupy zadaniowej ds. planów wieloletnich, ustanowionej przez Parlament Europejski i Radę, przeprowadzono dalsze konsultacje z zainteresowanymi stronami w ramach BSAC oraz z administracjami państw członkowskich na forum BALTFISH w okresie od marca do czerwca 2014 r.

Dodatkowe informacje: Wieloletnie plany w zakresie rybołówstwa

REL

 
+6 ble ble ble
gadanie a konkretow zadnych ciekawe kto bedzie szcegolnie chroniony???
06 październik 2014 : 13:47 xyz Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Śledź
Przyjmę limit śledzia ( kupię ) lub wymienię na dorsza 606283085
06 październik 2014 : 15:12 ? Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 hej
W jakim porcie??
06 październik 2014 : 16:29 leonioi Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Tylko podatek zapłać
od tego śledzia, nie zapomnij
06 październik 2014 : 18:14 Dobra rada Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 re
jak złapie to zapłaci. sie patriota podatkowy znalazł:P pewnie z administracji:P na trzynastke brakuje?
07 październik 2014 : 07:05 trol Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+4 Ale której Komisji ten bełkot?
nowej jeszcze nie ma.
06 październik 2014 : 18:12 Minunio Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Ble.ble, ble...
A gdzie się podziała rekomendacja KE dla dorsza w podobszarach 25-32 na 2015 rok ? Podobno miała zostać opracowana do końca września.
06 październik 2014 : 19:00 Maria D. Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+12 damanaki poncjusz piłat
Pod egidą pani Damanaki komisja zarżneła bałtyk a teraz zarządzanie chce przekazać do regionów i umyć ręce.W regionach szwedzi i duńczycy będą mieli większość i wydoją bałtyk do ostatniej szproty,przeniosą sie na północne przeczekaja kilka lat i gdy całe bałtyckie rybołówstwo padnie wrócą tu i zrobią zbiornik paszowy.
06 październik 2014 : 19:04 drobny Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+8 Damanaki miała użytecznych idiotów pomocników
np w MIRZe i WWFie. Nie zapomnimy o nich.
06 październik 2014 : 20:33 v2 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+13 Rybackie sprawy wchodzą do mediów
W przyszłym tygodniu na wybrzeże przyjeżdża Elżbieta Jaworowicz, będzie program o rybakach.
07 październik 2014 : 15:46 Info Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Gdzie i kiedy?
Napisz kolego gdzie i kiedy ona będzie.
08 październik 2014 : 09:35 Ukróćmy to Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-3 info
info nie siej plot
07 październik 2014 : 18:25 mały Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+6 dymisja? rezygnacja?
co z dyrektorem Wroną ktoś wie ?
07 październik 2014 : 19:47 lusi Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+7 Wrona dużo wie
nie dadzą mu zginąć podobnie jak Wenerskiemu.
07 październik 2014 : 21:03 Roman . Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 program przeciwko rozwojowi
dlaczego cena za Gt spadła do paru tysięcy,czyżby nowy program blokował handel Gt i kw?o kupowaniu kwot można już zapomnieć!oto nowa polityka
09 październik 2014 : 09:53 mars Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 Nie, to kutry są nic nie warte
firma, która przynosi wyłącznie straty jest bez wartości , poza tym połowy paszy na Bałtyku załamują się i spada popyt na GT.
09 październik 2014 : 16:16 Leszek D Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+10 lcsr
no to jeszcze może za wyładunki śledzia będziemy płacić do lokalnych centrów na pensje prezesów i ich sekretarek?
09 październik 2014 : 14:07 owczarek jeniecki Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter