Rybołówstwo

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 lipca br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim, minister rolnictwa i rozwoju wsi informuje, że zgodnie z zasadami w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej dokonał podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy, śledzi z podobszarów 22-24 oraz szprota.

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach dorszy, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

 

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne

i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa kwota połowowa dorszy na armatora na statek (t)

pon. 8 m

1

0

0

8 – 9,99 m

20

20

4,846

1 – 11,99 m

48

47

9,693

12 – 14,99 m

40

38

16,963

15 – 18,49 m

25

21

19,386

18,5 – 20,49 m

25

25

21,809

20,5 – 25,49 m

18

18

24,233

25,5 – 30,49 m

9

8

16,963

pow. 30,49 m

2

2

7,270

Razem

188

179

 

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 2735,855 tony rozdysponowane zostało 2735,854 tony. Nierozdysponowana kwota 1 kg dorszy pozostanie w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

 

W przypadku śledzi stada zachodniego dodatkową kwotę połowową przyznaje się w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa kwota połowowa śledzi stada zachodniego (t)

56

22

0,058

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 1,285 tony rozdysponowane zostało 1,276 tony. Nierozdysponowana kwota 9 kg śledzia stada zachodniego pozostanie w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

 

Kwotę połowową szprotów przyznaje się w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa kwota połowowa szprotów (t)

125

98

10,456

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 1024,699 tony rozdysponowane zostało 1024,688 tony. Nierozdysponowana kwota 11 kg szprotów pozostanie w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Obecnie w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad wydaniem stosownych decyzji administracyjnych dotyczących przyznania dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich.

Hubert Bierndgarski

fot. H. Bierndgarski

1 1 1 1

Newsletter