Rybołówstwo

Po tym, jak Komisja Europejska opublikowała swój coroczny komunikat w sprawie uprawnień połowowych na 2015 r., będący przewodnikiem po stanie zasobów rybnych w Unii Europejskiej przedstawiciele Pew Charitable Trusts wzywają ministrów do spraw rybołówstwa do eliminacji nadmiernych połowów. 

Komunikat wskazuje na zaangażowanie Komisji w sprawne wdrożenie zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa, która wymaga eliminacji nadmiernych połowów w UE do 2015 r. tam, gdzie to możliwe, a najpóźniej do roku 2020.

Zgodnie z Komunikatem, w rejonie Atlantyku północno-wschodniego i wodach przylegających, liczba przełowionych stad ryb wzrosła z 39 do 41 procent. W 2013 r. na 41 poddanych ocenie stad ryb, 16 było przełowionych; liczba ta wzrosła do 19 na 46 w 2014 r. Komunikat wskazuje również, że poza wzrostem liczby przełowionych stad, wzrósł także wskaźnik nadmiernych połowów. W 2012 r. ministrowie ds. rybołówstwa ustalili limity połowowe średnio o 11 procent powyżej wartości sugerowanej w opiniach naukowców; w 2014 r. średnie limity były już znacząco wyższe i przekroczyły o 35 procent poziom rekomendowany przez naukowców.

W odpowiedzi na Komunikat, Uta Bellion, dyrektor europejskiego programu morskiego Pew Charitable Trusts, wydała następujące oświadczenie: “Na przestrzeni ostatnich dwóch lat ministrowie rybołówstwa uczestniczyli w procesie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa w celu eliminacji nadmiernych połowów w UE, ustalając jednocześnie limity połowowe na poziomie znacznie wyższym od sugerowanego w opiniach naukowych. Dzisiejszy komunikat Komisji jest sygnałem dla wszystkich obywateli UE do wywarcia nacisku na decydentów, aby ci wykazali się taką samą ambicją we wdrażaniu wspólnej polityki rybołówstwa, jaką prezentowali podczas jej reformowania”.

Aby odwrócić trend nadmiernych połowów w UE oraz zapewnić zrównoważoną politykę rybołówstwa UE, Komisja Europejska oraz Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa muszą:

  • Ustalić limity połowowe zgodnie z opiniami naukowymi, tak aby zasoby ryb mogły zostać odbudowane powyżej poziomów odpowiadających tzw. MSY - maksymalnemu zrównoważonemu odłowowi.

  • Uzgodnić, że opóźnienie w zlikwidowaniu przełowienia do 2015 r. dopuszczalne może być jedynie
    w przypadku udokumentowanych, poważnych trudności społecznych i gospodarczych dla danej floty – z wymogiem przedstawienia wyraźnych planów eliminowania nadmiernych połowów danych stad ryb w najkrótszym możliwym terminie po 2015 r.

  • Zapewnić, aby ewentualne zwiększenie kwot połowowych po wprowadzeniu zakazu odrzutów - obowiązku wyładunku całego połowu – wymagało udokumentowania ze strony Międzynarodowej Rady Badań Morza i aby miało ograniczony zakres.

Hubert Bierndgarski

fot. H. Bierndgarski

 

0 GT
Odstapie GT TEL.502173561
26 czerwiec 2014 : 18:01 A Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+5 Taśmy się skończyły
trzeba notatkę Wenerskiego do Wprosta puścić dla przykładu
26 czerwiec 2014 : 21:59 Romano Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Taśm jest do oporu, dla wszystkich wystarczy
[link usunięty]
26 czerwiec 2014 : 22:28 kkk Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter