Prawo, polityka
0
O przyszłości administracji morskiej

O przyszłości administracji morskiej

0 | 15 grudnia 2014

Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Urząd Morski w Szczecinie oraz prognoza finansowa nowych zadań administracji morskiej na najbliższe lata były głównym tematem spotkania wiceminist...

1
Wizyta wiceminister Doroty Pyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Wizyta wiceminister Doroty Pyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie

0 | 15 grudnia 2014

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Dorota Pyć, przebywała 11 grudnia 2014 roku z roboczą wizytą w Urzędzie Morskim w Szczecinie, a także na terenie jednej z zakończonych...

2
Airbus Helicopters opracowuje zasady dla śmigłowców na platformach nafty i gazu

Airbus Helicopters opracowuje zasady dla śmigłowców na platformach nafty i gazu

0 | 12 grudnia 2014

Airbus Helicopters wspólnie z użytkownikami śmigłowców opracowuje pierwszą w branży śmigłowcowej Instrukcję Operacyjną dla Załóg Lotniczych (FCOM) dla śmigłowców EC225 wykonujących misje transpor...

3
ABS wspiera armatorów planujących zasilać statki paliwem LNG

ABS wspiera armatorów planujących zasilać statki paliwem LNG

0 | 10 grudnia 2014

American Bureau of Shipping (ABS) – amerykańskie towarzystwo klasyfikacyjne – wspiera firmy działające w branży żeglugowej w dostosowywaniu statków do zasilania paliwem LNG. Organizacja właśnie w...

4
Groźne dla Bałtyku. Kara finansowa dla Polski?

Groźne dla Bałtyku. Kara finansowa dla Polski?

1 | 08 grudnia 2014

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Polska nie wywiązała się ze zobowiązań, wynikających z przepisów UE o ochronie wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego. Jak przy...

5
W Świnoujściu też obniżą stawki

W Świnoujściu też obniżą stawki

0 | 08 grudnia 2014

Portowe spółki przez kilka lat zabiegały o obniżenie wpłat do miejskich kas z tytułu wieczystego użytkowania portowych gruntów. W końcu lobbing ten odniósł skutek. I chociaż wcześniej Sąd Okręgow...

6
Komisja Europejska zdecydowała – autostrada morska ze Świnoujścia do Trelleborga

Komisja Europejska zdecydowała – autostrada morska ze Świnoujścia do Trelleborga

0 | 08 grudnia 2014

Komisja Europejska właśnie podjęła decyzję o dofinansowaniu utworzenia autostrady morskiej Świnoujście - Trelleborg. Projekt został opracowany i zgłoszony wspólnie przez porty Trelleborg i Świnou...

7
XXIII posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

XXIII posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

0 | 05 grudnia 2014

4 grudnia 2014 r. podsekretarz stanu w MIiR Dorota Pyć przewodniczyła XXIII posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego podsumowała najw...

8
Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Warunki korzystania z wód regionu wodnego

0 | 05 grudnia 2014

Dyrektor RZGW w Gdańsku informuje, że w dniu 7 listopada 2014 r., na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r, Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.) ustalił Warunki kor...

9
Dyrektywa siarkowa: nowe przepisy, nowe problemy

Dyrektywa siarkowa: nowe przepisy, nowe problemy

0 | 04 grudnia 2014

Nadchodzące zmiany, związane z wejściem w życie dyrektywy siarkowej, wymuszą na armatorach konieczność wprowadzenia modyfikacji w zakresie gospodarowania paliwem. Rewolucja już za niespełna miesi...

10
Protesty armatorów wobec polityki morskiej UE

Protesty armatorów wobec polityki morskiej UE

0 | 03 grudnia 2014

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) wyraziły wątpliwości co do proponowanych przez Unię Europejską rozwiązań dotyczących monitorowania, rapo...

11
Morze Bałtyckie: Kontynuacja współpracy transnarodowej przy wsparciu UE

Morze Bałtyckie: Kontynuacja współpracy transnarodowej przy wsparciu UE

0 | 02 grudnia 2014

Dzisiaj, tj.  2.12.2014, rozpoczyna się nabór koncepcji projektowych w ramach nowej edycji programu współpracy transnarodowej w Regionie Morza Bałtyckiego. Nabór projektów potrwa do 2 lutego 2...

12
Zielony znak klasy PRS S.A.

Zielony znak klasy PRS S.A.

0 | 02 grudnia 2014

6 października br. weszły w życie nowe przepisy PRS dotyczące zielonego (ekologicznego) znaku klasy PRS. Publikacja nr 106/P pod tytułem „Przepisy ekologicznego znaku klasy – Eco Class Rules –201...

13
Plany gospodarowania wodami gotowe do konsultacji społecznych

Plany gospodarowania wodami gotowe do konsultacji społecznych

0 | 01 grudnia 2014

Konferencją z udziałem 150 interesariuszy z całej Polski rozpoczął się proces konsultacji społecznych aktualizowanych projektów planów gospodarowania wodami (aPGW). To jedne z najważniejszych dok...