Prawo, polityka
0
Spółki portowe oburzone pomysłami Unii

Spółki portowe oburzone pomysłami Unii

12 listopada 2014

Parlament Europejski chce ponownie upaństwowić porty i zmienić zasady ich funkcjonowania. Środowiska portowe uważają, że pomysły Unii grożą degradacją portowych usług. Dodaj komentarz ...

1
Dialog polsko-czesko-słowacki o korytarzu transportowym

Dialog polsko-czesko-słowacki o korytarzu transportowym "Bałtyk-Adriatyk"

07 listopada 2014

Znaczenie międzynarodowego korytarza transportowego "Bałtyk-Adriatyk" dla Polski i regionu Europy Środkowej to główny temat wystąpienia wiceminister infrastruktury i rozwoju Doroty Pyć podczas 18. ...

2
Będzie monitoring konsekwencji norm paliwa okrętowego

Będzie monitoring konsekwencji norm paliwa okrętowego

07 listopada 2014

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) rozpoczęło badanie, mające na celu monitorowanie skutków ekonomicznych wprowadzenia od 1 stycznia 2015 r. norm obniżonej do 0,1 proc. siarki...

3
30 mln PLN tygodniowo – czyli dlaczego warto uprościć odprawy graniczne

30 mln PLN tygodniowo – czyli dlaczego warto uprościć odprawy graniczne

05 listopada 2014

Z Inicjatywy Służby Celnej, w auli warszawskiej Wyższej Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w środę 29 października odbyła się konferencja „Służba Celna dla biznesu”. Spotka...

4
Współpraca Polski i Algierii w zakresie transportu morskiego

Współpraca Polski i Algierii w zakresie transportu morskiego

05 listopada 2014

30 października 2014 r. w Algierze zakończyły się negocjacje projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo – Demokratycznej o transporcie morskim. W...

5
Obowiązek ratowania nielegalnych imigrantów zachęca ich do ryzyka?

Obowiązek ratowania nielegalnych imigrantów zachęca ich do ryzyka?

05 listopada 2014

Niektórzy komisarze UE wyrazili zaniepokojenie, że obowiązek poszukiwania i ratowania osób na morzu działa jako czynnik przyciągający nielegalnych imigrantów, zachęcając ludzi do niebezpiecznego ...

6
Szef MSP o zauważalnym pobudzeniu gospodarki morskiej

Szef MSP o zauważalnym pobudzeniu gospodarki morskiej

31 pażdziernika 2014

O zauważalnym pobudzeniu polskiego przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej mówił w czwartek w Gdańsku minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Podkreślał, że tylko w portach w Gdańsku ...

7
Konsultacje publiczne - ustawa o bezpieczeństwie morskim

Konsultacje publiczne - ustawa o bezpieczeństwie morskim

31 pażdziernika 2014

27 października br., w siedzibie KIGM w Gdyni odbyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie innych ustaw przeprowadzane prze...

8
Nowy koordynator korytarza TEN-T Morze Północne - Bałtyckie

Nowy koordynator korytarza TEN-T Morze Północne - Bałtyckie

30 pażdziernika 2014

Komisja Europejska mianowała Catherine Trautmann na nowego europejskiego koordynatora transeuropejskiego korytarza transportowego Morze Północne - Morze Bałtyckie. Dodaj komentarz

9
Prawo wodne: Rząd przychyla się do (złej) koncepcji resortu środowiska

Prawo wodne: Rząd przychyla się do (złej) koncepcji resortu środowiska

27 pażdziernika 2014

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne, przedłożone przez ministra środowiska. Założenia ustawy są zbieżne z koncepcją przygotowaną przez resort środowiska i wbrew stano...

10
Nowe przepisy powodują obawy w całej Europie

Nowe przepisy powodują obawy w całej Europie

22 pażdziernika 2014

Cypryjscy armatorzy uważają, że przepisy UE podwyższają koszty i wprowadzają trudną sytuację konkurencyjną na rynku. 1 komentarz

11
Skarga Scandlines odrzucona. Zdaniem urzędników finansowanie Oresund zgodne z prawem un...

Skarga Scandlines odrzucona. Zdaniem urzędników finansowanie Oresund zgodne z prawem un...

17 pażdziernika 2014

Komisja Europejska odrzuciła właśnie skargę operatorów promowych, którzy protestowali przeciwko sposobowi finansowania mostu Oresund. Unijni urzędnicy nie dopatrzyli się żadnych uchybień w tym za...

12
Sejmowe komisje o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki

Sejmowe komisje o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki

10 pażdziernika 2014

Sejmowe komisje środowiska i infrastruktury skierowały do dalszych prac w podkomisji projekt noweli o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Zgodnie z nowym prawem od 2015 r. zawartość...

13
Rząd za projektem noweli o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Rząd za projektem noweli o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

03 września 2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. 1 komentarz