Prawo, polityka

Posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli surowsze przepisy. Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD będzie zabroniony, a transport odpadów do innego kraju UE będzie dozwolony tylko w wyjątkowych przypadkach. Eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął w 2020 roku 32,7 mln ton. 

We wtorek Parlament zatwierdził zaktualizowane unijne procedury i instrumenty kontroli dotyczące przemieszczania odpadów.

Przy 587 głosach za, 8 przeciw i 33 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą, które ma na celu skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego, przyczyniając się jednocześnie do realizacji celów UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu zanieczyszczeń.

Zasady eksportu odpadów z UE do krajów trzecich będą bardziej rygorystyczne. Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD zostanie zakazany w ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie rozporządzenia, podczas gdy eksport do krajów OECD będzie podlegał bardziej rygorystycznym warunkom.

W UE wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów zostanie zdigitalizowana za pośrednictwem centralnego centrum elektronicznego w celu poprawy sprawozdawczości i przejrzystości. Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do utylizacji w innym kraju UE będzie dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Przepisy ustanawiają również grupę ds. egzekwowania prawa w celu poprawy współpracy między krajami UE w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów.

Sprawozdawczyni Pernille Weiss (EPL, DK) powiedziała: "Zmienione prawo przyniesie Europejczykom większą pewność, właściwego zarządzania naszymi odpadami, bez względu na to, dokąd zostaną wysłane. UE wreszcie weźmie odpowiedzialność za swoje odpady z tworzyw sztucznych, zakazując ich eksportu do krajów spoza OECD. Odpady są zasobem, jeśli są odpowiednio zarządzane, ale w żadnym wypadku nie powinny szkodzić środowisku ani zdrowiu ludzkiemu".

Po ostatecznym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, Rada będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym UE. Wniosek w sprawie reformy unijnych przepisów dotyczących przemieszczania odpadów określa procedury i środki kontroli w zależności od pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu odpadów, a także rodzaju odpadów i przetwarzania, któremu zostaną poddane w miejscu przeznaczenia. W 2020 r. eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął 32,7 mln ton, co stanowi około 16 proc. światowego handlu odpadami. Ponadto każdego roku między krajami UE przemieszcza się około 67 mln ton odpadów.

Przyjmując to sprawozdanie, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli, aby UE zaostrzyła normy środowiskowe związane z przemieszczaniem odpadów zarówno w UE, jak i do państw trzecich, oraz egzekwowała bardziej rygorystyczne kontrole i sankcje w celu powstrzymania nielegalnego wywozu, jak wyrażono w propozycjach 5 (11) i 20 (2) konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

rel (PE)

Fot.: Geminor

Więcej informacji:

 

Ostrzejsze przepisy UE w sprawie transportu i eksportu odpadów
Ostrzejsze przepisy UE w sprawie transportu i eksportu odpadów

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8734 3.9516
EUR 4.2084 4.2934
CHF 4.2625 4.3487
GBP 4.921 5.0204

Newsletter