Prawo, polityka

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, rząd chce zwiększyć potencjał w zakresie przeładunku węgla. Chodzi m.in. o zabezpieczenie dodatkowych zdolności przeładunkowych przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich.

Najważniejsze założenia

  • Aktualna sytuacja geopolityczna, spowodowana konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zwiększa zapotrzebowanie na odpowiednio przygotowaną infrastrukturę do obsługi nośników energii, w tym w postaci morskich terminali przeładunkowych węgla.
  • Uzasadnia to zwiększenie potencjału w zakresie przeładunków nośników energii celem zabezpieczenia dodatkowych zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich.
  • Rząd uznaje za zasadne pilne realizowanie przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej inwestycji - w celu zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla w polskich portach morskich.
  • Uchwała wpisuje się. w realizację założeń "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej".

rel (Ministerstwo Infrastruktury)

Fot.: Port Gdańsk (ZMPG)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8734 3.9516
EUR 4.2084 4.2934
CHF 4.2625 4.3487
GBP 4.921 5.0204

Newsletter