Prawo, polityka

Parlament Europejski wezwał do konstruktywnej współpracy międzynarodowej w Arktyce, jednocześnie ostrzegając przed pojawiającymi się zagrożeniami dla stabilności w regionie ze strony Rosji i Chin. Zdaniem europosłów, Arktyka powinna być „obszarem pokoju”.

W przyjętej w Strasburgu rezolucji na temat wyzwań geopolitycznych i bezpieczeństwa w Arktyce, eurodeputowani twierdzą, że społeczność międzynarodowa powinna zachować Arktykę jako obszar pokoju, niskiego napięcia i konstruktywnej współpracy. Ponadto w dokumencie podkreślono, że obecny model zarządzania Arktyką, oparty na prawie międzynarodowym, przyniósł korzyści wszystkim państwom arktycznym i zapewnił stabilność na tym obszarze.

Posłowie wzywają wszystkie zainteresowane kraje i UE do zareagowania na głęboko alarmujące konsekwencje zmian klimatycznych w Arktyce, w tym poprzez trzymanie się celów porozumienia paryskiego. Ich zdaniem należy również zachować kulturę rdzennej ludności regionu. Wszelkie działania na tym obszarze, w tym korzystanie z zasobów naturalnych, powinny szanować prawa ludności rdzennej i przynosić korzyści jej mieszkańcom.

Raport również wyraża poważne zaniepokojenie postępującą rozbudową armii Rosji w Arktyce, którą posłowie uważają za nieuzasadnioną, ponieważ znacznie wykracza poza cele obronne. Jakakolwiek współpraca z Rosją w regionie powinna być zgodna z zasadą selektywnego zaangażowania UE - podkreślono.

Posłowie są również bardzo zaniepokojeni dalekosiężnymi projektami Chin w Arktyce. Uważają, że UE musi uważnie obserwować chińskie próby włączenia Północnego Szlaku Morskiego Arktyki do Inicjatywy Pasa i Szlaku, ponieważ podważa to cel ochrony Arktyki przed globalną geopolityką.

Rezolucja została przyjęta 506 głosami za, przy 36 głosach przeciw i 140 wstrzymujących się.

Z zadowoleniem przyjmę zaktualizowaną politykę UE wobec Arktyki, która powinna nadal koncentrować się na kwestiach związanych ze społecznościami lokalnymi, w szczególności ludnością tubylczą. W naszym raporcie stwierdziliśmy również, że strategia UE wobec Arktyki musi odzwierciedlać nową rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa w regionie, rosnące napięcia geopolityczne i nowych graczy regionalnych, takich jak Chiny. Powinniśmy mieć świadomość, że w Arktyce nie jesteśmy sami; razem z naszymi bliskimi sojusznikami: USA, Kanadą, Norwegią i Islandią możemy zbudować dostatnią i pokojową przyszłość – powiedziała po głosowaniu sprawozdawczyni Anna Fotyga (EKR, PiS).

Z Brukseli Łukasz Osiński 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter