Prawo, polityka

W piątek 18 bm. w Krakowie zakończyło się dwudniowe spotkanie ministrów ds. transportu państw Grupy Wyszehradzkiej. Ministrowie odnieśli się do najważniejszych wspólnych wyzwań w obszarze infrastruktury i transportu.

Polską stronę reprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W spotkaniu wzięli udział także: minister transportu i budownictwa Słowacji Andrej Doležal, wiceminister transportu Republiki Czeskiej Jan Sechter i zastępca sekretarza stanu ds. transportu w Ministerstwie Innowacji Węgier Péther Tóth.

Wśród omawianych tematów znalazły się wspólne ważne infrastrukturalne projekty, takie jak szlak Via Carpatia, Koleje Dużych Prędkości i połączenie śródlądowe Odra-Łaba-Dunaj. Podpisano deklarację, w której podkreślono konieczność dalszej współpracy i wypracowania wspólnego stanowiska w kwestii negocjacji z UE.

- Współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej w obszarze transportu jest kluczowa dla rozwoju naszego regionu. Musimy nadrabiać różnice, jakie ciągle istnieją między siecią transportową naszych państw oraz Europy Zachodniej - mówił minister Adamczyk.

Wskazał, że "przedmiotem troski" jest podjęcie wspólnych działań, które pozwolą "skutecznie i z sukcesem" uczestniczyć w "rewizji sieci TEN-T i wpisać do sieci bazowej kolejne korytarze komunikacyjne, tak ważne z punktu widzenia naszych państw i gospodarek". Przypomniał, że już podczas grudniowego spotkania online "zostały określone korytarze komunikacyjne", które otrzymają wsparcie. Wśród nich znajduje się m.in. Via Carpatia, koleje dużych prędkości, kanał wodny Dunaj-Odra-Łaba i Centralny Port Komunikacyjny.

- Dzisiaj omówiliśmy stan przygotowań w każdym z naszych państw, uzgodniliśmy również współpracę w zakresie finalizowania naszych działań w Komisji Europejskiej we wrześniu 2021 roku - zapewnił Adamczyk.

Z kolei Andrej Doležal podkreślał, że dla Słowacji kluczowe znaczenie mają drogowe i kolejowe połączenia w osi północ-południe.

- Rozmawialiśmy bardzo konkretnie o stanie przygotowań i budowy takich dróg, jak D3 łączącej się z polską drogą S1 oraz R4, która jest słowacką częścią szlaku Via Carpatia. Wiemy, że musimy przyspieszyć procesy przygotowawcze do budowy dróg w naszym kraju - powiedział szef słowackiego resortu transportu i budownictwa.

- Wczoraj podczas rozmowy dwustronnej oraz dzisiaj w formacie V4 rozmawialiśmy o tym, jak ważne są połączenia w osi północ-południe między Polską i Słowacją - i wszystkimi krajami V4. Widzieliśmy wspaniałą prezentację polskich portów, które w kontekście połączeń na osi północ-południe mają ogromne znaczenie dla naszego kraju - Słowacji, ale i w kontekście V4 - powiedział Andrej Doležal.

- Moim zdaniem współpraca między naszymi krajami w zakresie transportu jest najbardziej widoczna. Łączymy drogi, planujemy koleje dużych prędkości i udrożnienie żeglugi na Odrze. Szybko przechodzimy od planów do realizacji i to napawa optymizmem - powiedział wiceminister transportu Czech Jan Sechter.

 Andrzej Adamczyk symbolicznie przekazał prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej Węgrom.

- Węgry już w tym roku ukończą budowę swojej części szlaku komunikacyjnego Via Carpatia. Jesteśmy przekonani, że rozwój współpracy transportowej może przysłużyć się wszystkim naszym krajom, dlatego już teraz deklaruję, że prezydencja węgierska będzie z determinacją realizowała założone cele - powiedział sekretarz stanu ds. transportu w Ministerstwie Innowacji Węgier Péther Tóth.

GL, MI/PAP

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter