Prawo, polityka

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Wiele cennych obiektów należących do tej kategorii jest narażonych na zniszczenie lub grabież - podkreśla Kancelaria Prezydenta.

Celem ustawy - jak poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta - jest wyrażenie zgody parlamentu na dokonanie przez prezydenta RP ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, która 2 listopada 2001 r. została przyjęta w Paryżu.

Działania na rzecz ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego ludzkości są podejmowane przez społeczność międzynarodową już od bardzo wielu lat, przede wszystkim w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) - podała Kancelaria Prezydenta, przypominając, że Polska aktywnie uczestniczy w tych działaniach, będąc stroną Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Omawiana ustawa pozwala na ratyfikację trzeciej z przyjętych pod egidą UNESCO konwencji dotyczących ochrony światowego dziedzictwa kulturowego, której postanowienia koncentrują się na współpracy państw w zakresie ochrony tej części owego dziedzictwa, która spoczywa na dnie mórz i oceanów. Współpraca ta jest niezbędna, ponieważ wiele cennych obiektów należących do tej kategorii jest narażonych na zniszczenie lub grabież – ze względu na swoją niezwykle wysoką wartość nie tylko historyczną i kulturową, ale i materialną - dodała kancelaria.

W konwencji - jak przypomniano w komunikacie - uregulowano szczegółowo zakres obowiązków państw w odniesieniu do podwodnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się w obrębie poszczególnych stref morskich, zarówno tych będących pod ich pełną lub częściową jurysdykcją, jak i stanowiących tzw. obszar międzynarodowy. Wśród podstawowych zasad ochrony przyjęto jako priorytet zachowanie podwodnego dziedzictwa in situ – a zatem tam, gdzie ono się znajduje. Komercyjne wykorzystywanie podwodnego dziedzictwa kulturowego zostało zabronione. Przewidziano także m.in. szeroko zakrojony obowiązek współpracy państw w zakresie wymiany informacji, a także szkoleń w zakresie archeologii podwodnej.

Związanie się przez Rzeczpospolitą Polską Konwencją umożliwi włączenie się w działania na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń podwodnego dziedzictwa kulturowego na poziomie globalnym, ale także wzmocni jej pozycję w zakresie wyznaczania standardów i dobrych praktyk w odniesieniu do ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na obszarze Morza Bałtyckiego - podsumowała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PAP

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter