Prawo, polityka

Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczyna proces konsultacyjny, zmierzający do objęcia kolejną Tarczą Antykryzysową firm działających w przemyśle okrętowym, uwzględniającą specyfikę branży.

Rząd pracuje nad kolejnymi wersjami Tarczy Antykryzysowej, która ma ochronić firmy przed skutkami pandemii koronawirusa. Zarówno wprowadzone już w życie rozwiązania, jak i kolejne, obecnie przygotowywane, mają ujęcie horyzontalne – ich zapisy mają charakter uniwersalny - adresowany do wszystkich przedsiębiorstw gospodarki.

FORUM OKRĘTOWE zwraca jednak uwagę, że przemysł stoczniowy ma swoją specyfikę w stosunku do innych działów gospodarki, która powinna być ujęta w następnych wersjach Tarczy Antykryzysowej.

- Od początku wybuchu pandemii jesteśmy w ścisłym kontakcie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Uczestniczyliśmy w procesie konsultacyjnym dwóch wersji Tarczy Antykryzysowej, natomiast w trakcie naszego dialogu uzgodniliśmy, że w kolejnych wersjach konieczne są bardziej specyficzne zapisy dotyczące branży stoczniowej. Dlatego uruchamiamy proces konsultacyjny, w którym wszystkie firmy działające w naszej branży mogą zgłaszać swoje pomysły i wnioski. Dotyczy on nie tylko aktów prawnych normujących działanie przemysłu, ale również wprowadzonych regulacji związanych ze stanem epidemiologicznym: koniecznych, ale w wielu wypadkach bardzo ograniczających działanie firm – mówi dyrektor biura FORUM OKRĘTOWEGO Ireneusz Karaśkiewicz.

- W tym celu wspólnie przygotowaliśmy załączony Arkusz Konsultacyjny na którym można składać swoje wnioski, które zostaną przekazane do MGMiŻŚ w celu dalszego procedowania. Sprawa jest bardzo pilna, proces konsultacyjny chcielibyśmy zamknąć 15 kwietnia 2020 roku – podkreśla Karaśkiewicz.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tych konsultacjach.

Arkusz Konsultacyjny jest do pobrania tu: [LINK]

1 1 1 1

Newsletter