Prawo, polityka

PRS przypomina, iż zbliża się termin ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków. Głównym celem wspomnianego porozumienia jest zapobieganie, redukowanie, a miarę możliwości również eliminowanie zdarzeń spowodowanych przez recykling statków, mogących negatywnie wpływać na ludzkie zdrowie i środowisko. 

Na kanwie Konwencji wprowadzono odpowiedni mechanizm egzekwowania prawa w zakresie recyklingu statków. Od 31 grudnia 2020 r. zweryfikowany Wykaz Materiałów Niebezpiecznych (IHM) wraz ze Świadectwem Inwentaryzacji lub Zaświadczenie o zgodności z upoważnienia flagi będą obowiązkowe dla statków w eksploatacji, podnoszących banderę państwa unijnego lub państwa trzeciego, wpływających do portu lub na kotwicowisko państwa członkowskiego UE.

Dotychczas (od 31 grudnia 2018 r.) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1257/2013 statki o pojemności brutto większej lub równej 500 GT, podnoszące banderę państwa członkowskiego UE, mogą być poddane recyklingowi jedynie w zakładach, które będą się znajdować w europejskim wykazie zakładów recyklingu statków.

Konwencja z Hongkongu wejdzie w życie po 24 miesiącach od momentu jej ratyfikacji przez minimum 15 państw reprezentujących nie mniej niż 40% tonażu światowej floty i łączną maksymalną roczną wielkość recyklingu statków nie mniejszą niż 3% ich łącznego tonażu.
Obecnie Konwencję ratyfikowały: Belgia, Republika Kongo, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Ghana, Indie, Japonia, Wyspy Marshalla, Niderlandy, Norwegia, Panama, Serbia, Turcja. Wskazane państwa wspólnie operują 30,21% pojemności brutto światowej floty handlowej.

PRS przypomina o obowiązku opracowania Części I Wykazu Materiałów Niebezpiecznych, ciążącym na stoczniach w przypadku nowych statków, natomiast w przypadku statków w eksploatacji, obowiązek ten spoczywa na armatorach/właścicielach jednostek.

PRS prowadzi weryfikację dostarczonych Wykazów oraz wystawia Świadectwa Inwentaryzacji, Świadectwa gotowości do recyklingu i Zaświadczenia o zgodności. Ze względu na bieżące zgłoszenia, czas opracowania i inspekcji na statku zalecamy zgłaszać IHM do weryfikacji najpóźniej do końca września 2020 r.

rel (PRS)

+2 Para w gwizdek
Kolejna sciema biurokratycznej Uni. Szczytne idea zapewnienia bezpieczenstwa pracy poracownikom stoczni zlomowych glownie w Azji przerabiane sa na wydatki i koszty w Europie. Bo to sprytne przepisy EUSRR 1257/2013 wymagaja od przyszlego roku wykazu materialow niebezpiecznych na statkach flag europejskich i wszystkich zawijajacych do Europy. Grube miliony armatorzy musza wydac na firmy konsultingowe, ktore maja dostep do odpowiednich laboratoriow gdzie zebrane probki mozna zbadac, spisac na setkach stron papieru. Potem zaplacic kolejne miliony firmom klasyfikacyjnym za werifikacje. Srednio wychodzi ok USD 10K za statek, jak to pomnozyc przez 50K statkow to wychodzi pol milliard USD globalnie za spisanie tylko co jest niebezpieczne na statkach. Jak tak sie troszczymy o pracujacych w stoczniach Azji to wydajmy te pieniadze na dzwigi, narzedzia, wentylacje, sprzet BHP aby ta ciezka praca stala sie bardziej bezpieczna i ludzie byli godnie oplacani i traktowani.
03 luty 2020 : 15:33 Zeeman | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8945 3.9731
EUR 4.2388 4.3244
CHF 4.3468 4.4346
GBP 5.0449 5.1469

Newsletter