Prawo, polityka

Kancelaria Premiera RP w specjalnym piśmie skierowanym do ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgłosiła swoje negatywne uwagi dotyczące likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.

Uwagi te kwestionują samą likwidację urzędu jak i sposób w jaki ma być podjęta. Wcześniej negatywnie na temat likwidacji jednostki wypowiedzieli się przedstawiciele związków zawodowych oraz przedstawiciele samorządów na terenie których funkcjonuje słupski urząd.

W piśmie, które do Anny Moskwa, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej skierował Paweł Szrot, sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy między innymi:

Uwagę zwraca brak szczegółowego uzasadnienia dla projektowanego zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku. Zawarte w uzasadnieniu stwierdzenie, iż zmiana „przyczyni się do bardziej efektywnego i sprawniejszego realizowania zadań administracji morskiej” wydaje się niewystarczające w odniesieniu do planowanej poważnej reorganizacji struktury terenowej administracji morskiej.

W uzasadnieniu należałoby także omówić skutki społeczno-gospodarcze zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku, gdyż – wbrew stanowisku projektodawcy – nie wydaje się, aby mające się odbyć na przestrzeni półtora miesiąca zniesienie urzędu administracji rządowej zatrudniającego kilkaset osób mogło nie wywołać żadnych skutków (zarówno w odniesieniu do możliwości niezakłóconego wykonywania zadań terenowej administracji morskiej w okresie przejściowym, ale także dla społeczności lokalnej).

Autorzy pisma odnoszą się do kontroli NIK, która wykazała wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu Morskiego w Słupsku. Zdaniem przedstawicieli kancelarii premiera nie można jednak na tej podstawie likwidować urzędu.

Zasadnym jest wyciągniecie z tego wniosków o charakterze zarządczym. Natomiast nie daje to prostych podstaw do zmian o charakterze strukturalnym - czytamy w piśmie. - Zaproponowane rozwiązanie polegające na podzieleniu i włączeniu urzędu, w którym stwierdzono liczne nieprawidłowości wynikające z wieloletnich zaniechań do dwóch pozostałych jednostek, których praca również nie była (w ocenie NIK) wolna od pomyłek, może powodować dużo większe trudności w realizacji ustawowych zadań - zarówno w części dotyczącej obszaru Urzędu Morskiego w Słupsku, jak i obszaru urzędów szczecińskiego i gdyńskiego.

Ponowne rozważenie celowości reorganizacji mogłoby mieć miejsce po pozytywnym zakończeniu procesu naprawczego na terenie Urzędu Morskiego w Słupsku. Dodatkowo ponownie należy zwrócić uwagę, że z uzasadnienia projektu, nie wynika, dlaczego Urząd Morski w Słupsku powinien być zlikwidowany. Stwierdzenie, że likwidacja tego urzędu przyczyni się do bardziej efektywnego i sprawniejszego wykonywania zadań w kontekście stwierdzonych tam przez NIK wieloletnich nieprawidłowości należy bowiem uznać za niewystarczające.

Duży nacisk w piśmie położono również na sprawy personalne, które w żaden sposób nie zostały wyjaśnione w projekcie rozporządzenia dotyczącym likwidacji urzędu.

Projektowane rozporządzenie zakłada przejęcie pracowników przez pracodawców, których główne siedziby są znacząco oddalone od dotychczasowego miejsca wykonywania pracy przez przejmowanych pracowników. Z uzasadnienia projektu nie wynika, czy pracownicy wykonujący dotychczas pracę w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku mieliby po przejęciu wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, czy też zmiana pracodawcy nie spowoduje zmiany miejsca wykonywania pracy (np. w Słupsku powstanie jednostka zamiejscowa).

W przypadku ustalenia dla przejmowanych pracowników, wykonujących dotychczas pracę w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku, miejsca wykonywania pracy w Urzędzie Morskim w Gdyni należy spodziewać się, iż z uwagi na znaczną odległość wielu przejętych pracowników nie będzie jednak mogło, z przyczyn obiektywnych, kontynuować zatrudnienia – napisano w dokumencie.

Poza uwagami ogólnymi, które dotyczą kompleksowo tematu likwidacji urzędu w piśmie znajdziemy również wiele zapytań i uwag do szczegółowych punktów rozporządzenia. Ostatecznie kancelaria premiera sugeruje, aby kontynuacja dalszych prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia była poprzedzona wnikliwą analizą faktycznej celowości zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku, w szczególności pod kątem możliwości zwiększenia efektywności i sprawności działań realizowanych przez ten Urząd (podjęcie działań naprawczych), jednakże bez dokonywania jego formalnego zniesienia.

Warto dodać, że w poniedziałek negatywnie w sprawie likwidacji jednostki wypowiedzieli się członkowie zakładowej "Solidarności". Specjalny apel dotyczący wycofania się z likwidacji urzędu przygotowali również samorządowcy miasta i gminy Ustka.

Tekst i fot.: Hubert Bierndgarski

+6 Twierdza słupskiego komunizmu trzyma się mocno
Przechowalnia komunistycznych kontraktowców łatwo się nie podda.
18 listopad 2019 : 22:44 Wisarionowicz | Zgłoś
+7 To sa uroki kapitalizmu
Brawo, brawo, bravisimo!!
19 listopad 2019 : 08:26 Miroslaw | Zgłoś
+15 UM Słupsk
UM Słupsk to najgorszy z UM z jakim miałem szansę współpracować, IBŻ to jakaś tragedia ludzie bez pojęcia o pracy na statku tylko musi mu się w papierach zgadzać i nie interesuje go, że dany wymóg nie ma uzasadnienia w Przepisach. Co innego UM Szczecin i Gdynia można podyskutować i uzyskać odstępstwo bo pracują tam ludzie z prawdziwą praktyką morską.
19 listopad 2019 : 09:08 Zenek | Zgłoś
+5 trzeba ruszyc d..e
Ludzie dojezdzaja do pracy nawet 100 km , i nikt nie wdzi w tym nic negatywnego!!
19 listopad 2019 : 09:48 polak maly | Zgłoś
-4 minister
Zapraszam do przesyłania na portal koncepcji, pomysłów, które mógłby podjąć wielce szanowny minister Gróbarczyk, a które jak wszystkie dotychczasowe przez niego prezentowane, nigdy nie będą zrealizowane, bo zrealizowane być nie mogą. Wesprzyjmy ministra, bo wymyślanie projektów nie mogących być zrealizowanymi a które minister forsuje wirtualnie, to zadanie trudne. Lista projektów już nie jest krótka: stocznie produkcyjne, stocznie remontowe, stocznia złomowa, promy dla PŻB szt. 2, promy dla PŻM szt. 4, rów przez mierzeję itd
20 listopad 2019 : 10:29 Andy | Zgłoś
0 Wstyd nie odmieniać nazwisk
Szanowny panie redaktorze!

W języku polskim nazwiska się odmienia (np: sjp_pwn_pl /zasady/Odmiana-nazwisk-Uwagi-ogolne;629611.html)

Więc nie "W piśmie, które do Anny Moskwa, podsekretarz Stanu", a "W piśmie, które do Anny Moskwy, podsekretarz Stanu"

Jak pisała profesor Bajerowa: Wstyd nie odmieniac nazwisk! (np: www_poradniajezykowa_us_pl /artykuly/IB_wstyd.pdf)
27 marzec 2020 : 06:44 Bartosz_ | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter