Prawo, polityka

Ponad trzy lata od momentu inauguracji Trójmorza przyszedł czas na wkroczenie w fazę realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Trójmorze dyktowane jest przede wszystkim bezpieczeństwem regionu, potrzebą budowy infrastruktury łączącej państwa Trójmorza, koniecznością intensyfikacji współpracy gospodarczej i energetycznej.

Niewątpliwie Trójmorze stworzy przestrzeń niezbędnej stabilizacji pomiędzy trzema morzami: Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Jak podkreślił sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Rick Perry, wsparcie zarówno Unii Europejskiej jak również Stanów Zjednoczonych dla Inicjatywy Trójmorza jest zagwarantowane.

Generał James L Jones, wieloletni doradca prezydentów USA ds. bezpieczeństwa narodowego i krzewiciel idei nowego Trójmorza zaznacza, że projekt wzmocni bezpieczeństwo i gospodarczą ekspansję krajów na jego osi, a w efekcie także całej Europy i wspólnoty transatlantyckiej. Jak dodaje, Stany Zjednoczone mają zaś obowiązek okazać tej inicjatywie swoje wsparcie w sektorze publicznym i prywatnym.

Spotkanie z gen. Jamesem L. Jonesem odbyli eksperci programu Polska 3.0, uznanego strategicznym projektem nowego Trójmorza i prezentowanego na zeszłorocznym Szczycie Trójmorza w Bukareszcie. Między innymi Zbigniew Żmudziński, przewodniczący rady programowej i Andrzej Voigt, ekspert programu Polska 3.0, który zaznacza, że sukces projektu Trójmorza zależeć będzie nie tylko od współpracy rządów krajów na jego osi, ale równie ważna będzie współpraca sektora prywatnego i organizacji wspierających rozwój i realizację tej inicjatywy. Takim projektem jest Polska 3.0, zakładająca budowę multimodalnego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice - w ramach którego mieści się połączenie Dunaj-Odra - oraz przedłużenie tzw. Szerokiego Toru do planowanego Centrum Logistycznego (Nowy Jedwabny Szlak).

„Ważna jest także współpraca na osi przedsiębiorstw i klastrów. Inicjatywa ma na celu zacieśnienie więzi gospodarczych, doprowadzenie do takich silnych gospodarczych powiązań, jakie funkcjonują w Europie Zachodniej” - podkreśla Michał Macek, ekspert ds. Internacjonalizacji Klastrów Polska 3.0.

Inicjatywa, obejmująca 13 krajów, to szansa na rozbudowę infrastruktury na osi północ-południe w tej części Europy i wzmocnienie Unii Europejskiej jako całości.

Przygotowane jest 150 projektów o łącznej wartości ponad 200 mld zł, w tym 79 projektów w dziedzinie transportu na łączną sumę 35,4 mld euro.

W tym roku, kolejny Szczyt Trójmorza odbędzie się w Słowenii. Niewątpliwie największym sukcesem poprzedniego Szczytu w Bukareszcie było podpisanie porozumienia dotyczącego priorytetowych projektów łączących kraje Trójmorza: priority interconnection projects.

Jak zaznacza Angelika Jarosławska, koordynator strategicznego programu Trójmorza: „Polska 3.0, Inicjatywa już we wrześniu ubiegłego roku weszła w kolejny etap. Wtedy też na Szczyt Trójmorza w Bukareszcie przybył Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, wraz z Heiko Maas’em, ministrem spraw zagranicznych Niemiec - kraju dotychczas postrzeganego jako sceptyka wobec projektu Trójmorza”.

Niewątpliwie tej ważnej gospodarczo dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej Inicjatywy nie można ignorować.

Źródło informacji: Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

+1 Zembaczyńska
Trzymam kciuki za ten projekt to bardzo ważna inicjatywa, Angelika Jarosławska Sapieha świetnie prezentowała projekt i program. Przecież On a właśnie kila lat temu napisała o tym pracę mag. opartą o własne wskazówki i obliczenia.
Teraz kiedy widzimy, że brakuje wody w Polsce zastanawiamy się jak mogło do tego dojść, ano właśnie brak gospodarki wodnej. Wspaniałym ekspertem od rzek jest kpt. Czesław Szarek kpt. żeglugi środkowej. Wielka nadzieja na sukces. Pani Angeliko jesteśmy z Panią wszyscy.
29 kwiecień 2020 : 06:25 Daria | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter