Prawo, polityka

Zademonstrowanie wsparcia ze strony państw europejskich dla Ukrainy w wymiarze bezpieczeństwa będzie głównym celem wspólnej wizyty ministra Jacka Czaputowicza wraz z szefami dyplomacji Estonii, Litwy i Łotwy oraz szefa ukraińskiego MSZ Pawło Klimkina w Mariupolu w dniu 15 stycznia br.

Szefowie dyplomacji spotkają się z władzami miasta i regionu, odwiedzą port morski i stację uzdatnia wody. Wezmą także udział w spotkaniu z przedstawicielami biura misji obserwacyjnej OBWE oraz miejscowych organizacji międzyrządowych (UNHCR, ICRC), a także pojawią się na linii rozgraniczenia z ukraińskimi obszarami znajdującymi się pod kontrolą prorosyjskich separatystów.

Wizyta w Mariupolu przypada kilka tygodni po incydencie z udziałem floty rosyjskiej w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Czarnym. Wydarzenie z końca listopada ubiegłego roku zakończyło się przejęciem ukraińskich okrętów.

Z uwagi na blokadę ze strony Rosji Mariupol znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji gospodarczej, z ogromnymi potrzebami w zakresie pomocy rozwojowej i wsparcia infrastrukturalnego.

Wizyta szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej na Ukrainie będzie okazją do stanowczego wyrażenia poparcia dla tego kraju, będącego ofiarą trwającej agresji rosyjskiej. Jej pierwszym aktem była nielegalna aneksja Krymu, następnie wywołanie i podsycanie konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, a najnowszą odsłoną – otwarty atak na ukraińskie okręty zmierzające na Morze Azowskie. Swoim udziałem w wizycie szefów dyplomacji UE na Ukrainie minister Jacek Czaputowicz po raz kolejny, po ostatniej wizycie w Kijowie kilka tygodni temu, podkreśli zaangażowanie Polski na rzecz umocnienia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez prawo międzynarodowe. Wizyta będzie również wyrazem nieustającego wsparcia Polski na rzecz europejskich i transatlantyckich aspiracji naszego wschodniego sąsiada.

rel (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

1 1 1 1