Prawo, polityka

W poniedziałek, 3 grudnia br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Brukseli.

Podczas posiedzenia ministrowie państw członkowskich Unii Europejskich dyskutowali nad projektem zmiany dyrektywy w sprawie minimalnego poziomu wykształcenia marynarzy. Dyrektywa uprości i uporządkuje obecnie obowiązujące unijne regulacje dot. wyszkolenia marynarzy i wydawania im świadectw.

Rada debatowała również nad projektem rozporządzenia ustanawiającego system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych (European Maritime Single Window).

Minister Witkowski wyraził poparcie dla rozporządzenia, które służy zredukowaniu obciążeń administracyjnych dla transportu morskiego. Rozporządzenie zapewnieni uproszczone i w pełni zharmonizowanych na poziomie Unii Europejskiej procedury dla raportowania formalności sprawozdawczych ze statków wchodzących i wychodzących z portów państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ponadto Ministrowie przyjęli konkluzję Rady w sprawie żeglugi śródlądowej, jako przyjaznej środowisku gałęzi transportu, którą należy wspierać w celu uwolnienia jego pełnego potencjału.

rel (MGMiŻŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2782 4.3646
EUR 4.5631 4.6553
CHF 4.4338 4.5234
GBP 5.3842 5.493

Newsletter