Prawo, polityka

przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu oraz budowy zintegrowanego, konkurencyjnego rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowej i Wschodniej - powiedziała w piątek PAP rzeczniczka KE.   

PAP zapytała Komisję o komentarz do ostatecznej decyzji inwestycyjnej, jaka zapadła w piątek w sprawie realizacji projektu Baltic Pipe. Zgodnie z nią operatorzy systemów przesyłowych gazu z Polski i Danii zobowiązali się do budowy 900 km gazociągu łączącego Polskę z norweskimi złożami. Baltic Pipe ma ruszyć jesienią 2022 r.

"Projekt Baltic Pipe przyczynia się do realizacji głównych celów unii energetycznej w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Nowy rurociąg umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Jednocześnie umożliwi dostawy gazu z Polski na rynki duński i szwedzki" - powiedziała PAP rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen.

Premier Mateusz Morawiecki w piątek określił decyzję jako "milowy krok ku bezpieczeństwu i niezależności energetycznej Polski". Przypomniał, że gazociąg umożliwi sprowadzanie gazu ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez Danię.

W piątek operatorzy przesyłowi gazu - polski Gaz-System i duński Energinet - oficjalnie dopełnili formalności, powiadamiając się wzajemnie o podjętych pozytywnych decyzjach inwestycyjnych. Odpowiednie dokumenty prezesi obu spółek wymienili podczas uroczystości w Kancelarii Premiera w Warszawie.

Tym samym weszła w życie umowa o budowie gazociągu. Reguluje ona wzajemne zobowiązania inwestorów, m.in. w zakresie uzyskania pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu oraz oddania do użytku wszystkich jego elementów do 1 października 2022 r. Inwestorzy określili również główne postanowienia przyszłych umów dotyczących funkcjonowania gazociągu.

Jak poinformowali operatorzy, kolejnym krokiem w projekcie Baltic Pipe będzie złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę. Wnioski zostaną przekazane do właściwych organów w Polsce, Danii i Szwecji w pierwszym kwartale 2019 r.

Gazociągiem Baltic Pipe od października 2022 r. będzie można będzie sprowadzać rocznie 10 mld m sześc. gazu ziemnego ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Łącznie z dostawami poprzez gazoport w Świnoujściu do Polski będzie mogło trafiać 16-17 mld m sześc. gazu z kierunków innych niż wschodni.

Na Baltic Pipe składa się pięć elementów - połączenie systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowa trasy przesyłu gazu przez Danię, budowa tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorski gazociąg z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

Z Brukseli Łukasz Osiński

1 1 1 1

Źródło: