Prawo, polityka

Utworzenie wyspecjalizowanego i komercyjnego funduszu, którego środki będą mogły być wykorzystane na inwestycje w rozwój gospodarki morskiej zakłada projekt ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju.

Autorem projektu ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju opublikowanego w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji jest ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Nowe przepisy zakładają utworzenie przez podmioty wskazane przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej spółki akcyjnej, która będzie prowadziła działalność jako wyspecjalizowany, komercyjny fundusz w sektorze gospodarki morskiej.

"Celem powołania Morskiego Funduszu Rozwoju S.A. jest wypełnienie luki w zakresie braku wystarczającej infrastruktury instytucjonalnej i braku dostatecznych środków finansowych na rozwój szeroko rozumianego sektora gospodarki morskiej, w tym na finansowanie projektów inwestycyjnych (...) oraz niedostatecznych mechanizmów wspierających przygotowanie projektów inwestycyjnych" - można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Autorzy proponowanych rozwiązań podkreślają, że projekty inwestycyjne są niezbędne dla realizacji celów strategicznego przedsięwzięcia "Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego" przyjętego uchwałą Rady Ministrów dokumentu "Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r.)" oraz związanych z sektorem gospodarki morskiej tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W ramach przedsięwzięcia "Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego" realizowany jest Projekt Batory, którego celem jest stymulowanie rozwoju, technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich. Projekt zakłada budowę nowych i całkowicie wyposażonych promów pasażersko-samochodowych dla polskich armatorów.

Jak podają autorzy, ustawa zakłada wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej dla środków własnych podmiotów z sektora gospodarki morskiej i środków podmiotów wskazanych przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje w rozwój gospodarki morskiej.

Środki zainwestowane w kapitał Morskiego Funduszu Rozwoju S.A. pozwolą sfinansować inwestycje o wartości co najmniej dziesięciokrotnie wyższej - szacują autorzy projektu ustawy.

autor: Kacper Reszczyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter