Prawo, polityka

W dniach 12-13 grudnia w Astanie odbyło się posiedzenie polsko-kazachstańskiej Grupy roboczej ds. transportu pod przewodnictwem wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło oraz wiceministra inwestycji i rozwoju Republiki Kazachstanu Romana Sklyara.

Wśród tematów rozmów znalazły się m.in.: transport na trasie Polska – Kazachstan, w tym usprawnienie i zwiększenie potencjału korytarzy transkaspijskich, współpraca w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych, transportu morskiego i lotniczych technologii.

- Położenie geograficzne Polski i Kazachstanu oraz potencjał, jaki posiadają nasze kraje, w sposób naturalny wskazują na możliwość współdziałania rzecz rozwoju korytarzy intermodalnych. Cieszy mnie, że takie działania są już podejmowane przez spółki kolejowe, które współpracują m.in. w ramach Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej (TMTM) – powiedziała wiceminister J. Skrzydło. – Ustalenie przez wszystkie podmioty zaangażowane w TMTM stawek przewozowych dla całego przebiegu korytarza jest ważnym krokiem dla utworzenia regularnych przewozów – dodała wiceminister.

- Polska docenia to, że Kazachstan rozwija swoją infrastrukturę transportową. Gratuluję uruchomienia portu morskiego w Kuryk. Mam nadzieję, że wykorzystując możliwości przeładunkowe tego portu oraz polskiej infrastruktury, będziemy wspólnie rozwijać transport intermodalny trasami transkaspijskimi – podkreśliła wiceminister Skrzydło.

Wiceminister Skrzydło wyraziła także zadowolenie z nawiązania współpracy między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Kazaeronavigatsia (kazachstańską agencją ruchu lotniczego). Podpisany we wrześniu 2017 r. list intencyjny jest istotnym krokiem do rozpoczęcia prac nad systemem zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych (UTM).

- Polska wysoko ocenia stosunki z Kazachstanem w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych. Zacieśnieniu współpracy sprzyjają regularne spotkania Polsko-Kazachstańskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych i duża aktywność przewozowa obu stron – powiedziała wiceminister Skrzydło.

Posiedzenie grupy roboczej jest efektem spotkania ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka i ministra inwestycji i rozwoju Republiki Kazachstanu Zhenissa Kassymbeka, które odbyło się 7 września 2017 r. 

rel (MIB)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0243 4.1057
EUR 4.2863 4.3729
CHF 4.4168 4.506
GBP 5.01 5.1112

Newsletter