Prawo, polityka

W związku z oficjalną wizytą Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Grecji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Grecka Agencja Inwestycji i Handlu „Enterprise Greece”, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach oraz Ministerstwo Rozwoju RP zorganizowali w dniach 20-22 listopada 2017 r. misję biznesową polskich przedsiębiorców z sektorów gospodarki morskiej i zielonych technologii. Towarzyszące wizycie Prezydenta spotkania biznesowe odbywały się w Stavros Niarchos Foundation Cultural Center – imponującym nowym centrum kultury w Atenach.

Polski Rejestr Statków na powyższych zgromadzeniach reprezentowali Dariusz Rudziński - członek zarządu oraz Leszek Pokora - kierownik placówki PRS Pireus.

Pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele PRS SA dotyczyło polsko-greckiej współpracy w dziedzinie żeglugi. Temat przewodni spotkania określony został w haśle: „Dlaczego polski przemysł stoczniowy może być interesujący dla greckich partnerów?”. Omówione zostały możliwości polskich stoczni, które specjalizują się w budowie, remontach i modernizacji statków handlowych i okrętów marynarki wojennej. W dyskusji wspomniano także o firmach inżynieryjnych, projektowych i informatycznych, które pomagają, na przykład, w optymalizacji wydajności energetycznej statków. Wskazano także, że w Polsce obecni są wprawni producenci i dostawcy, w tym producenci kompletnych systemów zasilania LNG. Zgromadzeni zwrócili uwagę na nowe wymagania dotyczące ochrony środowiska morskiego, zarówno formułowane przez Komisję Europejską, jak i te o zasięgu globalnym, formułowane przez IMO. Doświadczenia polskich stoczni w instalowaniu systemów do obróbki wód balastowych, systemów oczyszczających gazy spalinowe z silników okrętowych lub instalacji napędów wykorzystujących bardziej przyjazne środowisku paliwa, np. LNG, mogą przyczynić się do rozszerzenia współpracy polsko-greckiej.

Nie zabrakło przypomnienia o tym, że Polski Rejestr Statków, jako towarzystwo klasyfikacyjne, członek IACS i Organizacja Uznana przez Unię Europejską, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, stale aktualizuje własne przepisy. Przedstawione zostały także możliwości Polskiego Rejestru Statków jako niezależnej instytucji eksperckiej dotyczące prowadzenia szkoleń i seminariów. Wskazano, że w listopadzie 2016 odbyło się dostosowane do potrzeb rynku greckiego seminarium dotyczące wód balastowych, a drugie – omawiające tematykę ochrony przeciwpożarowej na statkach morskich i poprawę bezpieczeństwa, zostało zaplanowane na 23 listopada 2017 w Pireusie.

Przedstawiciele PRS zapewnili, że PRS z zadowoleniem podejmie się wsparcia merytorycznego greckich przedsiębiorców, zarówno poprzez pomoc w kontaktach z polskimi stoczniami, producentami, firmami usługowymi, brokerami, jak i mediacji z armatorami. Wyrazili także przekonanie, że partnerstwo polsko-greckie ma wielki potencjał i przedsiębiorstwa działające wspólnie w sektorze morskim mogą uzupełniać się wzajemnie dla obopólnych korzyści.

Kolejną okazją do dyskusji nt. współpracy w dziedzinie żeglugi było spotkanie z przedstawicielami Union of Greek Shipowners (UGS). Na wstępie omówiona została sytuacja przemysłu stoczniowego w Polsce. Przedstawiciele UGS poinformowali o sytuacji armatorów greckich, którzy w przeważającej większości dysponują relatywnie młodą flotą. Wyrażone zostało przekonanie, że nowe wymagania środowiskowe wraz ze zbliżającym się terminem ich wdrożeniem poszerzą zakres polsko-greckiej współpracy.

Przypomniano, że Grecja, przy poparciu UGS, zainicjowała międzynarodową dyskusję odnośnie zwiększenia roli IMO w określaniu standardów, według których budowane są nowe statki. Rezultatem tej dyskusji było sformułowanie koncepcji standardów opartych na założonym celu (goal based standards – GBS), a następnie ich wprowadzenie do konwencji SOLAS. Polska, we współpracy z PRS, miała także swój wkład w ich rozwój, przesyłając do IMO kilka dokumentów i przedstawiając konkretną koncepcję dotyczącą nowych standardów konstrukcji kadłubów i definiując ich znaczenie. Dziś GBS zwiększają bezpieczeństwo masowców i tankowców. IMO ma zamiar zastosować GBS do innych typów statków. I to jest także dziedzina, gdzie jest miejsce na współpracę między polskimi a greckimi partnerami – szczególnie przy opracowywaniu nowych przepisów dla innych typów statków, które spełnią wymagania IMO GBS.

Trzecim spotkaniem był „lunch wysokiego szczebla” (high level business lunch) z liderami polskiego i greckiego biznesu, na którym obecny był Prezydent Andrzej Duda. Swoje wystąpienie podczas tego spotkania miał m.in. Dariusz Rudziński, który na wstępie omówił długą historię współpracy między Polską a Grecją. Odwołał się do przykładu z lat 90. ubiegłego wieku, gdy jedna ze stoczni w Polsce wraz z Polskim Rejestrem Statków byli zaangażowani w rozległe naprawy i wzmocnienie kadłuba masowca, który podobnie jak jego siostrzane jednostki miał problemy z zachowaniem integralności kadłuba. Można zaryzykować wniosek, że interwencja polskiej stoczni i PRS uratowała statek przed losem niektórych statków siostrzanych – przed katastrofą morską i zatonięciem z powodu awarii konstrukcji kadłuba.

Dariusz Rudziński przedstawił także obecną sytuację przemysłu stoczniowego w Polsce, wspominając o działających stoczniach, które specjalizują się w budowie, remontach i modernizacji statków handlowych i okrętów wojennych, w tym statków zasilanych LNG, o rozległych doświadczeniach w zakresie instalacji systemów oczyszczania wód balastowych i gazów spalinowych. Powiedział także o kompetentnych polskich firmach inżynieryjnych, projektowych i informatycznych, pomagających na przykład w optymalizacji wydajności energetycznej statków. Również o producentach i dostawcach, w tym o producentach kompletnych systemów zasilania LNG. Podkreślił, że jest także Polski Rejestr Statków – towarzystwo klasyfikacyjne, członek IACS i Organizacja Uznana przez UE, prowadzący szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe. Członek Zarządu PRS zachęcał zgromadzonych do spojrzenia na przyszłe wyzwania i dojrzenia w nich okazji do nawiązywania i rozszerzania współpracy. Jednym z takich wyzwań jest potrzeba opracowania nowych przepisów dla niektórych typów statków, które zostaną objęte wymaganiami IMO GBS.

Na zakończenie Dariusz Rudziński zwrócił się do zgromadzonych w języku greckim, informując, że PRS ustanowił swoją obecność w Grecji przeszło dwadzieścia lat temu i zamierza tam pozostać tak długo, jak będzie potrzebny, by wspierać swoich klientów i grecką żeglugę.

rel (PRS SA)

0 Co z tym PRS?
OK, komunikat jak to oficjalny komunikat ale mnie bardzie interesuje czy sytuacja finansowa firmy jak i wynagrodzenia uległy w końcu poprawie?
15 grudzień 2017 : 17:19 Z Gdańska piszę... | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.9354 5.0352
EUR 4.8081 4.9053
CHF 5.0276 5.1292
GBP 5.4201 5.5295

Newsletter