Prawo, polityka

Anna Moskwa – podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uczestniczyła w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Posiedzenie w części dotyczącej transportu, odbyło się 5 grudnia w Brukseli.

Podczas posiedzenia wiceminister Anna Moskwa zaprosiła państwa członkowskie UE do wzięcia udziału w Światowych Dniach Morza Międzynarodowej Organizacji Morskiej, które zaplanowane są na 13-15 czerwca 2018 r. w Szczecinie. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości”. Minister Moskwa wysłuchała również deklaracji Francji wzywającej IMO do przyjęcia w 2018 r. ambitnej strategii w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych generowanych przez transport morski. Miałaby ona zostać podpisana podczas szczytu klimatycznego w Paryżu 12 grudnia.

Podczas posiedzenia Rady została przyjęta Dyrektywa w sprawie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej. Dodatkowo przyjęto również Konkluzje Rady o postępach w zakresie TEN-T oraz Konkluzje Rady o cyfryzacji w transporcie.

Na marginesie Rady, minister Anna Moskwa spotkała się z przedstawicielami Komisji Europejskiej (z dyrektorem generalnym DG MARE Joao A. Machado, z zastępcą dyrektora generalnego DG ENVI Joanną Drake, z dyrektorem pionu waterborne w DG MOVE Magdą Kopczyńską), w celu omówienia najważniejszych spraw z zakresu transportu morskiego i żeglugi. Została również podpisana deklaracja o współpracy z Inland Navigation Europe (INE). INE jest niezależną od interesów handlowych, europejską platformą krajowych i regionalnych zarządców dróg wodnych i biur promocji, ustanowioną w 2000 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej.

rel (MGMiŻŚ)

1 1 1 1