Prawo, polityka

Sejm niemal jednogłośnie przyjął w czwartek ustawę regulującą m.in. kwestię ubezpieczenia marynarzy, które będzie musiał posiadać armator na wypadek ich choroby.

Za przedłożoną przez rząd nowelą ustawy o pracy na morzu zagłosowało 440 posłów, przeciw był tylko jeden poseł.

Nowe rozwiązania wdrażają unijną dyrektywę oraz dostosowują warunki pracy marynarzy do standardów stosowanych wobec pracowników na lądzie. Wprowadzają też do ustawy poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu.

Zapewniają one odpowiednią ochronę marynarzom m.in. w przypadku choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci. Nowe przepisy mają poprawić warunki pracy i życia marynarzy.

"Chodzi o zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej marynarzowi na wypadek porzucenia oraz uszkodzenia ciała, choroby albo śmierci" - podają w uzasadnieniu autorzy przepisów.

Zgodnie z nimi armator będzie musiał posiadać ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe na wypadek porzucenia marynarza, a także uszkodzenia ciała, jego choroby albo śmierci. Statek z kolei będzie musiał mieć certyfikat potwierdzający zabezpieczenie. Rozwiązanie pozwoli marynarzowi lub osobie upoważnionej dochodzić roszczeń bezpośrednio od udzielającego zabezpieczenia.

W ustawie określono także zasady inspekcji statków niepodlegających obowiązkowi posiadania certyfikatu MLC (chodzi o statki o pojemności brutto poniżej 500 jednostek).

Za naruszenia przepisów przewidziano kary od 5 do 10 tys. zł. Będą one wymierzane m.in. za żeglugę statkiem nieposiadającym odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań dotyczących warunków pracy i życia na morzu.

"Wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy unijnej ma na celu m.in. ochronę pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy, ustanowienie europejskiej rady zakładowej, ustalenie trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, ustanowienie ogólnych ramowych warunków informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami" - powiedziała Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS), która w środę przedstawiała sprawozdanie sejmowej komisji.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

autor: Kacper Reszczyński

edytor: Marek Michałowski

res/ pś/ maro/

1 1 1 1

Źródło: