Prawo, polityka

- Umacnianie dominującej pozycji Rosji jako eksportera surowców energetycznych w Unii jest sprzeczne z koncepcją Unii Energetycznej i priorytetami bezpieczeństwa dostaw - powiedział 20 września podczas otwarcia konferencji Nafta-Gaz-Chemia 2017 wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. 

- Nasze stanowisko względem budowy rurociągu Nord Stream 2 jest jednoznaczne. Konsekwentnie przedstawiamy je na forum dyskusji toczących się na ten temat w Unii. Nasz głos jest wyraźnie słyszalny w Brukseli - podkreślał wicemnister Tobiszowski. Dodał, że realizacja tego projektu utrwali podział wewnętrzny UE na linii Wschód-Zachód. - Finał sporu o ten budzący kontrowersje projekt będzie sprawdzianem dla solidarności europejskiej oraz zdolności Unii do egzekwowania stanowionego przez siebie prawa - zaznaczył.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii podkreślił także, że Polska konsekwentnie i sukcesywnie wzmacnia swoje bezpieczeństwo energetyczne, prowadząc skuteczną politykę w zakresie restrukturyzacji sektora węgla kamiennego i modernizacji polskiej energetyki, dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz uniezależniania się od importu ropy naftowej.

Dodał, że ważnym elementem wzmacniania bezpieczeństwa jest walka z „szarą strefą” w obrocie paliwami ciekłymi. - Dane z miesięcy po wejściu w życie pakietu paliwowo-energetycznego pokazują znaczne ograniczenie nielegalnego importu paliw oraz zwiększenie oficjalnego ich zużycia w Polsce, a co za tym idzie zwiększenie zakupów u oficjalnie działających dystrybutorów - powiedział wiceminister Tobiszowski.

- Przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku paliwowym jest zauważalne w wynikach finansowych polskich spółek naftowych - podkreślił. W tym kontekście przypomniał, że w 2016 r. Orlen wypracował ponad 5,7 mld zł zysku netto, osiągając wynik lepszy o 78 proc. niż w poprzednim roku. Rekordowe w swojej historii wyniki uzyskała również grupa Lotos, która w 2016 r. wypracowała skonsolidowany zysk netto wartości ponad 1 mld zł.

rel (Ministerstwo Energii)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9089 3.9879
EUR 4.2408 4.3264
CHF 4.3848 4.4734
GBP 5.047 5.149

Newsletter