Prawo, polityka

Brytyjska Izba Żeglugi wydała oświadczenie w sprawie wyniku brytyjskiego referendum. Izba pozostaje neutralna w kwestii członkowska Wielkiej Brytanii w UE, ale zdaje sobie sprawę z decyzji, którą powzięli Brytyjczycy.

Brytyjska Izba Żeglugi podkreśla, że żegluga morska jest elastyczna ze swojej natury. Żegluga obsługuje 95% międzynarodowego handlu Wielkiej Brytanii i Izba nie widzi podstaw, żeby to miało się zmienić. Zwraca ponadto uwagę, że można rozpocząć proces opuszczania UE, ale nadal Brytyjczycy pozostają narodem żyjącym na wyspie, który funkcjonuje w oparciu o procesy kupna, sprzedaży i przewozu towarów.

Członkowie Izby zaznaczają, że minął już czas politycznej debaty, a teraz przyszła pora na racjonalizm i strategiczne myślenie.

Ich zdaniem, reszta świata odnotowała znaczący wzrost gospodarczy, a kluczowym argumentem kampanii za opuszczeniem UK miałoby być szybkie podpisanie umów o wolnym handlu z partnerami handlowymi na całym świecie. W związku z powyższym, oczekują teraz od rządu szybkiego działania w tym zakresie.

Izba podkreśla, że opuszczenie Unii Europejskiej jest procesem, a nie jednostkowym wydarzeniem, a procesy muszą być zarządzane ostrożnie.

Członkowie Izby uznają, że rząd powinien ustanowić nową komisję ds. zarządzania wolnym handlem, która będzie współpracowała z innymi departamentami i prowadziła negocjacje handlowe, a także rozpocznie proces tworzenia nowych więzi handlowych z całym światem.

Izba podkreśla szereg kluczowych obszarów w polityce, które wymagają uwagi ze strony rządu przed opuszczeniem przez Wielką Brytanię UE. Są to:

- wizy i pozwolenie na pracę,

- graniczna kontrolna na terminalach promowych i wycieczkowych,

- różne regulacje podatkowe włączając w to podatek tonażowy,

- przyszłość projektu EU Navfor i współpraca z Europą przeciwko piractwu, a także wspieranie działań ratowniczych na Morzu Śródziemnym.

www.Promy24.com

 

1 1 1 1

Newsletter