Prawo, polityka

Silny przemysł stoczniowy, offshore i porty w rozwoju gospodarczym województwa. Z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego rozmawia Sławomir Lewandowski.

–Jak samorząd województwa pomorskiego postrzega rolę gospodarki morskiej w regionie? 

– Nadmorskie położenie stwarza dla regionu szereg szans związanych z gospodarczym wykorzystaniem zasobów morza takich jak: innowacyjny przemysł stoczniowy, atrakcyjne dla handlu połączenia morskie, turystyka i edukacja morska. Na Pomorzu wśród branż wykorzystujących potencjał nadmorskiego położenia szczególnie dynamicznie rozwija się logistyka morska, morskie stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy wyposażenia okrętowego, a także branża offshore. Silna jest również pozycja eksportowa stoczni jachtowych. Porty morskie wraz z ich otoczeniem generują około 14 procent regionalnego PKB.

Najnowszym dokumentem, który definiuje nasze plany rozwoju gospodarczego do roku 2020 jest Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności. Wyznacza on nasze priorytety działań, definiuje przedsięwzięcia strategiczne oraz inne projekty, które będziemy realizować we współpracy z partnerami regionalnymi, wykorzystując do tego fundusze własne oraz europejskie.

– Jakie wyzwania stoją przed władzami regionu w kwestii gospodarki morskiej?

– W województwie pomorskim zlokalizowane są dwa duże nowoczesne morskie porty handlowe w Gdańsku i Gdyni o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, przeładowujące rocznie ponad 50 mln ton towarów oraz obsługujące ok. 600 tys. pasażerów. Porty te zaliczane są do głównych portów na bałtyckim rynku transportowym i zajmują drugie miejsce po St. Petersburgu na Bałtyku w ilości przeładowywanych kontenerów. Ponadto porty w Gdańsku i Gdyni znajdują się na liście portów morskich sieci bazowej TEN-T, jako obiekty kategorii A. By wykorzystać w pełni ten potencjał muszą być one powiązane z tzw. zapleczem. Ich konkurencyjność zależy przede wszystkim od dostępności komunikacyjnej. Warto więc zastanowić się nad wykorzystaniem potencjału wszystkich obszarów będących częścią Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, gdyż regiony leżące w strefie jego oddziaływania są kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania całej polskiej gospodarki. Dlatego też podejmujemy wysiłek inwestycyjny, a także wspieramy wszelkie przedsięwzięcia by w ramach naszych kompetencji zagwarantować dogodne warunki dla rozwoju przemysłu portowego oraz branży transportowej.

– Jakie są największe atuty terenów inwestycyjnych położonych na Pomorzu?

– Województwo pomorskie ma atrakcyjną ofertę terenów pod inwestycje. Oferowane działki charakteryzują się interesującą lokalizacją, dobrym skomunikowaniem z zewnętrznym systemem drogowym, kolejowym, a także żeglugą dalekomorską. Obecnie w trójmiejskich portach realizowane i planowane są inwestycje w rozbudowę infrastruktury portowej oraz budowę i rozbudowę nowych terminali przeładunkowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na intensywną rozbudowę ich zaplecza logistycznego, tj. Pomorskiego Centrum Logistycznego w Porcie Północnym, terminalu kontenerowego DCT2 oraz Centrum Logistycznego w zachodniej części portu w Gdyni. Przedsięwzięcia te są kluczowe dla poszerzania oferty inwestycyjnej na terenach do tego przeznaczonych. Tereny portowe i przyportowe są idealnymi miejscami dla realizacji produkcji, usług i szeroko pojętego biznesu.   

– Czy dzisiaj możemy mówić o odrodzeniu przemysłu stoczniowego na Pomorzu?

– Po okresie transformacji oraz trudnych społecznie zmianach w zarządzaniu stoczniami na Pomorzu, obecnie mamy bardzo dobrą sytuację w tej branży. Funkcjonujący w Polsce przemysł budowy, remontu i przebudowy statków zapewnia około 20 tysięcy miejsc pracy. To biznes globalny, eksportujący ponad 90 procent produkcji. Firmy z tej branży, które zainwestowały w rozwój i nowe technologie, posiadają pełen portfel zamówień na najbliższe lata. Mamy na Pomorzu wiele przykładów firm sukcesu, które wyspecjalizowały się budowie ekskluzywnych jachtów, katamaranów, jak również stoczni zajmujących się szeroka gamą remontów, tudzież budową jednostek specjalistycznych. Doświadczenia te pokazują, że tylko inwestycje w rozwój i innowacje stoczni przynoszą wymierne efekty i korzyści dla stoczni oraz ich pracowników.

– Do rozwoju polskich stoczni przyczynił się również rynek offshore.

– W naszej ocenie rodzący się rynek morskiej energetyki wiatrowej generujący zapotrzebowania na komponenty morskich turbin wiatrowych, usługi inżynierskie, logistyczne etc., to ogromna szansa dla pomorskich stoczni i portów. Mamy odpowiednie zaplecze produkcyjno-technologiczne, a także firmy doświadczone w tym obszarze. Pomorskie stocznie od dłuższego czasu dywersyfikują swoją produkcję na rynek offshore. Produkujemy komponenty dla sektora morskiej energetyki wiatrowej i eksportujemy je do Danii, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Pomimo iż samo koncesjonowanie offshore nie leży w gestii władz województwa, gdyż regulowane jest przez władze centralne, to jednak samorząd województwa realizuje działania mające na celu zachęcanie do inwestycji z tej branży na Pomorzu. Z naszej inicjatywy powołano Pomorską Platformę Technologiczną Energetyki, której zadaniem jest kreowanie w regionie nowych źródeł aktywności gospodarczych, w tym również rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii energetycznych.

Istotne znaczenie dla rozwoju przemysłów morskich w naszym regionie będą miały również poszukiwania i rozpoznania złóż węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz koncesje na wydobycie ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych na Bałtyku i Morzu Północnym.

- Dziękuję za rozmowę

Tekst i fot.: Sławomir Lewandowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter